Renë Irming Pedersen

René er 55 år gammel, erhvervssproglig kandidat fra CBS, har mange års erfaring som oversætter og tolk ved kurser, ligesom han underviser som tysklærer i folkeskolen og har selv boet i Tyskland i en årrække.

Kontaktoplysninger