Verdensmål og bæredygtighed i aftenskolen

Bæredygtighed er andet og mere end klima. Det er også demokrati, ligestilling, sundhed og økonomi - for bare at nævne noget af det.

LOF havde for første gang ”Verdensmål og bæredygtighed” som tema til Idétræf i februar 2020.

”Folkeoplysning er i sig selv et udtryk for bæredygtighed, sagde Thorleif Jonasson, generalsekretær i FN-forbundet på konferencen.

”De folkeoplysende aktiviteter, den måde vi mødes på og undervisning gennem samtale er et udtryk for bæredygtighed. Det er bæredygtighed at have et oplyst samfund, der ikke bygger på vold og magt men på demokrati,” sagde han.

Bæredygtighed handler nemlig ikke kun om klima og grøn omstilling. Et
bæredygtigt samfund handler også om at skabe social og økonomisk bæredygtighed,  og om sundhed, uddannelse og ligestilling globalt såvel som lokalt.


Din lokale kommune er et godt sted at starte. Undersøg, hvilke visioner, kommunen har for bæredygtighed og gør kommunen opmærksom på, hvordan LOF kan bidrage.


LOF kan fx oplyse om grønne teknologier og om, hvordan privatpersoner og virksomheder bedre kan udnytte de ressourcer,
vi har.

Vi kan sprede viden om, hvordan vi som forbrugere kan handle mere bæredygtigt,  og vi kan være med til at motivere den enkelte borger til at komme fra tanke til indsigt og handling gennem dialog.


LOF har stor erfaring med at sætte aktiviteter i gang. Gennem vores deltagere og netværk af øvrige partnere kan vi nå ud til en bred målgruppe. LOF er derfor et professionelt og attraktivt valg, når kommuner, organisationer og private aktører har brug for at række ud og finde nye samarbejder til at løfte en lokal indsats for bæredygtighed.