LOF som lokal samarbejdspartner

LOF’s aftenskoler står for folkeoplysning af høj kvalitet og er uformelle steder for læring og dannelse.

Vores aftenskoler styres af bestyrelser, der består af frivillige, lokale borgere.  

Alle aftenskoler har en skoleleder, der står for administration, udvikling og markedsføring. Vi er lokalt funderet og har et stort netværk.  

Vi gør meget ud af at søge samarbejde med kommunen, virksomheder og andre civilsamfundsorganisationer. Alle vores aktiviteter har som formål at give deltagerne ny viden og nye kundskaber, så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet.  

Aftenskolen er medskaber af gode fællesskaber med udgangspunkt i aktiviteter. Her mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen.  

LOF bidrager dermed til samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse. Dette gøres ofte bedst i brede samarbejder.  

Du er altid velkommen til at kontakte den lokale LOF aftenskole.  

Find den på Find din LOF afdeling | LOF Viden i bevægelse