Betaling

Betaling kan ske via

  • Netbank

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 10 dage fra tilmeldingsdato.
Først når betaling er modtaget rettidigt, kan man være sikker på en plads på kurset eller til arrangementet/foredraget.
Overskrides betalingsfristen, fremsendes rykker pålagt et gebyr på 50 kr.
Ved rykker 2 pålægges yderligere 50 kr. i gebyr.
Betales rykker 2 ikke, afmeldes deltageren holdet uden yderligere varsel.

Fortrydelsesret
Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jvf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).