*** 1*** 2 *** 3*** http://lof.dk/skive/information/ferie-og-fridage*** http://lof.dk/skive/information/ferie-og-fridage*** False Ferie og fridage | LOF Skive

Ferie og fridage

Kurserne følger normalt folkeskolernes feriekalender, med mindre andet aftales mellem underviseren og kursisterne.