Udsyn og indsigt på årsmøde 2024

Udsyn og indsigt på årsmøde 2024

3. juni 2024

Engagerede LOF’ere fra hele landet var med, da der var årsmøde i LOF’s landsorganisation den 1. juni 2024.

Et spændende kig på verden omkring os, inspiration til folkeoplysningens rolle i et samfund med vilde problemer, et tilbageblik på 2023, diskussioner, debatter og valg var på programmet til årsmødet i LOF’s landsorganisation.

”Der er vilde problemer omkring os. Men det betyder jo også vilde muligheder. Som LOF kan vi gøre meget for os selv, for Danmark og for vores kursister - både på de store linjer, men også lokalt. Vi udfordres på humanismen. Men i LOF er vi jo netop dygtige til at tage netop det med i alt det, vi gør. I alt hvad vi laver, er der nemlig mennesker med. Vi skaber meningsfulde fællesskaber. Lad os arbejde med de udfordringer, der er. Vilde problemer – vilde muligheder,” sagde formanden for LOF’s landsorganisation, Kim Valentin, i sin beretning og fortsatte:

”Vi er et godt sted for vores organisation med samarbejdsaftaler, strategier og et stærkt sammenhold. Ideerne flyver i afdelingerne og mellem afdelingerne. Vi respekterer hinanden. Det er i orden at have forskellige meninger. Alligevel kan vi arbejde sammen, fordi vi helt grundlæggende respekterer hinanden.

I 2023 er der sket en stigning i undervisningstimer på 6 pct. til 127.022 undervisningstimer. I samme periode er antallet af deltagere steget med 17 pct. til 101.500 deltagere.

”Nogle siger måske, at vi er lidt støvede. Men jeg ser, hvordan vi udvikler både indhold og indpakning af vores tilbud. Det er tydeligt, at aftenskolen er vigtig i vores samfund. For her skabes fællesskaber, hvor vi sammen med andre kan reflektere og lære noget nyt. De stærke og attraktive tilbud skal endnu flere opleve,” sagde Per Paludan Hansen i sin beretning til årsmødet.

Nyvalg og genvalg
Kim Valentin og Lars K. Møller blev begge genvalgt til henholdsvis formand og næstformand. Der skulle også findes tre medlemmer og en suppleant blandt bestyrelsesmedlemmerne i lokalafdelingerne. Her blev følgende kandidater valgt:

  • Claus Kronborg, LOF Haslev
  • Viola Mathiasen, LOF Gribskov
  • Ebbe Eriksen, LOF Midtjylland

Bente Naver, LOF Frederikssund, blev valgt som suppleant. Sidst men ikke mindst skulle der vælges tre medlemmer til landsstyrelsen blandt skolelederne. Her blev følgende kandidater valgt:

  • Lone Husted, LOF Midtjylland
  • Susanne Henriksen, LOF Øresund
  • John Dalsgaard, LOF Stevns

PricewaterhouseCoopers og Margit Jørgensen fik begge genvalg som revisorer, mens der også var genvalg til Marianne Jørgensen som revisorsuppleant.

Faglige indspark udefra
Inden selve årsmødet var der vanen tro afsat tid til faglige oplæg med gæster udefra. I år med Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, og Troels Rasmussen, direktør i Videnscenter for Folkeoplysning.

”Folkeoplysning ligger også mig på sinde. Ikke mindst fordi vidensniveauet er helt afgørende for, hvordan vi forstår verden omkring os. Det er en fælles opgave at få presset dagsordenen op, så vi får et højere vidensniveau,” sagde Lykke Friis som afsæt til en sand tour de force i Europa anno 2024.

Troels Rasmussen greb depechen fra Lykke Friis med sit bud på folkeoplysningens rolle i en tid med vilde problemer.

”Ingen er i tvivl om, at der er store, komplekse og tværfaglige problemer i vores samfund. Men hvordan løser vi dem, og hvordan kan folkeoplysningens fællesskaber spille en rolle? Jeg vil gerne pege på fem helt konkrete tilgange: 1. Ved at være et frirum fra de vilde problemer, 2. Ved at styrke fællesskaberne og forudsætningerne for den enkeltes liv med vilde problemer, 3. Ved at undervise om de vilde problemer, 4. Ved at tage stilling til de vilde problemer i rammen om undervisningen, og 5. Ved at tilbyde en studiekreds om samfund og vilde problemer”.

LOF på Folkemødet 2024

  • 4. juni 2024 - Når Folkemødet løber af stablen 13. - 15. juni 2024, kan du få en dosis folkeoplysning sammen LOF og vores gode samarbejdspartnere.

Kan du heller ikke få nok af Grundtvig?

  • 28. maj 2024 - ”På grund af Grundtvig” er navnet på Danmark Radios fyrtårnstema, der løber af stablen i maj og juni. Formålet er at sætte fokus på arven ef...

Aftenskolens bevægelsesfag kan noget helt unikt

  • 13. februar 2024 - Træning i varmt vand og andre bevægelsesfag i aftenskolenerne får traditionelt inaktive grupper til at bevæge sig mere, viser en undersøgels...