Folkeoplysningen kan bidrage til bæredygtighed, trivsel, flere i job og mindske den digitale ulighed

Folkeoplysningen kan bidrage til bæredygtighed, trivsel, flere i job og mindske den digitale ulighed

14. september 2022

Den grønne omstilling, unges mistrivsel, adgangen til arbejdsmarkedet og digital ulighed er centrale udfordringer i det danske samfund. Udfordringer som folkeoplysningen både kan og vil være med til at løse, lyder det fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). LOF bakker op budskabet om og roser samtidig ønsket om en modernisering af folkeoplysningsloven.

Kan løse centrale udfordringer

I en travl hverdag kan man komme til at glemme, at aktiviteterne i aftenskolerne har et større formål. Men når vi mødes i aftenskolerne til keramik, yoga eller foredrag, styrker vi evnen og lysten til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt i samfundets liv. Det er essensen af folkeoplysningen, og det er værd at huske, når centrale udfordringer i samfundet skal løses.

”Hver eneste dag mødes helt almindelige mennesker i aftenskolerne for at lære nyt om sig selv og om samfundet. Her bliver de en del af et meningsfuldt fællesskab, mens de bliver klogere på sig selv og får ny viden”, siger Per Paludan Hansen, der er sekretariatsleder i LOF og formand for DFS.

Med folkeoplysningen som afsæt vil LOF sammen med de andre folkeoplysende aktører i DFS bidrage til at løse tre af samfundets mest centrale udfordringer (www.dfs.dk)

Udfordring 1: Klimaforandringer

Nok er der politiske forslag til løsninger på klimaforandringerne men for at komme i mål med dem, kræver det, at det enkelte menneske engagerer sig. Derfor foreslår DFS blandt andet, at der i det kommende regeringsgrundlag aftales at etablere et program for grønt demokrati, som kan levere et demokratisk svar på klimakrisen. 

”Når det kommer til at give den voksne del af befolkningen viden om og værktøjerne til at bidrage til den grønne omstilling, er aftenskolen det rigtige sted at kigge hen. Mange mennesker vil nemlig gerne være med til at gøre noget ved problemet, men det er ikke alle, der ved hvordan. I LOF har vi allerede gode erfaringer med bæredygtighed via projektet ”Bæredygtighed i aftenskolen”, der netop giver helt almindelige mennesker værktøjerne til at gøre verden til et grønnere sted at leve”, siger Per Paludan Hansen.

Læs mere om bæredygtighed i LOF aftenskolerne

Udfordring 2: For mange unge mistrives

Danmarks unge står over for en række komplekse udfordringer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at 34 pct. af kvinder og 21 pct. af mænd mellem 16 og 24 år har dårligt mentalt helbred. Derfor foreslår DFS blandt andet, at der i det kommende regeringsgrundlag indskrives, at folkeoplysningens tilbud til unge, der har brug for et pusterum eller en alternativ uddannelsesvej skal udbredes og gøres mere tilgængelige.

”I LOF har lysten altid været det, der har drevet værket i vores aktiviteter. I aftenskolen kan man få en pause fra præstationsræset og blive en del af stærke og meningsfulde fællesskaber. Det gælder ikke kun voksne men også de stadig flere unge, der deltager i aftenskolens aktiviteter”, siger Per Paludan Hansen.

Udfordring 3: Adgang til arbejdsmarkedet

Det er ikke alle mennesker, der går den lige vej fra uddannelse til arbejdsmarked. Her er der brug for en ekstra chance eller en særlig indsats, hvor folkeoplysningens voksen- og efteruddannelsestilbud (VEU) kan spille en væsentlig rolle. Derfor foreslår DFS, at det i det kommende regeringsgrundlag indskrives, at livslang læring og VEU-fag skal gøres tilgængelige for flere unge og voksne - især for dem, der ikke trives og har vanskeligt ved at lære i klassiske skoleprægede miljøer.

”I aftenskolerne i LOF bliver der arbejdet med både Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og undervisning for ordblinde (OBU), som bidrager til at få flere godt i gang på arbejdsmarkedet” siger Per Paludan Hansen.

Udfordring 4: Digital ulighed

Ca. hver fjerde dansker har et efterslæb på deres digitale kompetencer. Det kan være et stort problem for den enkeltes hverdagsliv og mulighed for at engagere sig i samfundet på lige fod med andre.

"I LOF står vi skulder ved skulder med DFS om, at der er brug for at udbrede fx folkeoplysende kurser, foredrag og workshops, så flere får forudsætningerne for at handle sikkert, trygt og selvstændigt på nettet. Vi er dermed klar til at skrue endnu mere op for den digitale del af aftenskolen, som vi allerede har gode erfaringer med", siger Per Paludan Hansen.

Tid til en modernisering af folkeoplysningsloven

Folkeoplysningens rolle i at være med til at løse centrale samfundsudfordringer stiller også krav til den lov, der ligger til grund for hele området. Derfor foreslår DFS blandt andet, at det i det kommende regeringsgrundlag indskrives, at folkeoplysningsloven skal revideres og gøres mere fleksibel med henblik på at forbedre både de økonomiske og fysiske rammer for det folkeoplysende arbejde samt på at styrke civilsamfundets og foreningslivets rolle i samfundet.

”Folkeoplysningsloven er naturligvis helt central for det arbejde, der bliver lavet i de folkeoplysende aktiviteter. Det er på tide, at vi kigger den efter i sømmene, så den tager højde for det samfund, den skal fungere i. Tilskudsmodellerne skal være mere fleksible, det skal være billigere at gå til folkeoplysende aktiviteter, og så er det vigtigt at kigge på adgangen til egnede lokaler”, siger Per Paludan Hansen.

Læs hele DFS' udspil til folkeoplysningens rolle i et kommende folketingsvalg.

Bliv klar til julen med LOF

  • 15. november 2023 - Inden vi ser os om, er det tid til juleknas, julehygge og ikke mindst julegaver. I LOF er de lokale aftenskoler klar med inspiration og gave...

Foreningsdemokratiet og folkeoplysning i fuldt flor

  • 5. juni 2023 - Engagerede LOF’ere fra hele landet fik Brogaarden i Middelfart til at summe af aktivitet, da der var årsmøde i LOF’s landsorganisation.

Nyt samarbejde skal skabe fællesskaber på Hjertestierne i Viborg

  • 9. marts 2023 - Hjertestierne binder på smukkeste vis Viborg sammen. Nu skal et nyt samarbejde mellem LOF Midtjylland og Hjerteforeningen sikre, at der komm...