Kom med til Nordisk Lederforum

Kom med til Nordisk Lederforum

19. september 2024 på Vartov i København.

27. juni 2024

Aftenskoler og studieforbund på tværs af de nordiske lande bygger på mange af de samme værdier og traditioner.

Alligevel er der store forskelle, når det kommer til lovgivningen på området, organiseringen og de aktiviteter, der udbydes. Men hvordan ser forskellene og lighederne ud, hvad kan vi lære af hinanden, og hvordan kan vi styrke det nordiske samarbejde på folkeoplysningsområdet?

Det er fokus på konferencen, som er arrangeret i et samarbejde mellem Förbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo).

Konferencen tager afsæt i en fælles nordisk kortlægning af området, som Vifo har gennemført i samarbejde med partnere i Sverige, Norge og Finland. Projektet er støttet af Nordplus.

Glæd dig til et spændende program med inspiration til din hverdag.

Tilmeld dig konferencen

 

Program

Kl. 9.30 Registrering

Kl. 10.30 Velkomst til Nordisk Lederforum

Kl. 10.40 Introduktion til kortlægningsprojektet

Et nyt kortlægningsprojekt har set nærmere på studieforbundenes og aftenskolernes karakteristika på tværs af de nordiske lande. I denne session sætter vi fokus på kortlægningens resultater. Først gennem nedslag i den norske, svenske, finske og danske case, så vi får en karakteristik af området i de enkelte lande. Derefter dykker vi ned i de forskelle og ligheder på tværs af landene, som den komparative analyse har fundet.

Oplægsholdere: Malene Thøgersen og Henriette Bjerrum, Vifo.

Kl. 10.50 Sådan ser området ud i dag

De norske studieforbund og deres lokale aktiviteter v. Ivar Eimhjellen, seniorforsker ved NORCE, Bergen.

De svenske studieforbund og studiecirkler v. Henrik Nordvall, professor ved Linköping Universitet & Staffan Larsson, professor emeritus, Linköping Universitet.

Finish Study Centres and their activities v. Kukka-Maria Vuorikoski, uddannelsesspecialist, Finnish Study Centres.

De danske aftenskoler v. Henriette Bjerrum & Malene Thøgersen, Vifo.

Kl. 11.50 Forskelle og ligheder på tværs af de nordiske lande

Præsentation af rapporten.

Oplægsholdere: Malene Thøgersen og Henriette Bjerrum, Vifo.

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.00 Det nordiske samarbejde på tværs af landene 

Minister for Nordisk Samarbejde, Morten Dahlin (V), giver status på samarbejdet mellem de nordiske lande og hvordan vi som civilsamfund kan være med til at understøtte samarbejdet.

Kl. 13.30 Fremtidens studieforbund og aftenskoler i Norden 

Hvad kan vi lære af hinanden på tværs af de nordiske lande, når det gælder studieforbund og aftenskoler? I den afsluttende paneldebat dykker vi ned i en række udvalgte temaer, hvor der kan være inspiration at hente på tværs. Det gælder lokal forankring, frivillighed og studieforbundenes demokratiske rolle.

Paneldeltagere: Kjærsti Gangsø, Studieforbundet kultur og tradisjon, Per Paludan Hansen, LOF.

Facilitator: Troels Rasmussen, direktør for Vifo.

Kl. 14.15 Folkehøjskolerne – mellem ide, tradition og praksis 

Højskolelovens formålsparagraf understreger, at højskolernes rolle er at tilbyde undervisning og kurser, ’hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse’. Men hvordan kommer man fra disse overordnede begreber til praksisnær undervisning? Og hvilke krav stiller det undervisningen og lærerne? Med udgangspunkt i både idehistoriske og praksisnære perspektiver sætter Jonas Møller fokus på højskolernes rolle mellem ide, tradition og praksis, og hvilke udfordringer og potentialer der kan være i arbejdet med at oversætte ideerne til praksis.

Oplægsholder: Jonas Møller, idehistoriker og specialkonsulent i Højskolernes Hus.

Kl. 15.15 Pause

Kl. 15.30 Folkeoplysende arbejdsformer og kompetenceudvikling på arbejdspladser - muligheder, brudflader og dilemmaer?

Nordisk ministerråd, NMR, har i ”Vision 2023” fokus på at fremme Norden som en grøn, konkurrence kraftig og socialt inkluderende region. Arbejdspladser er i den sammenhæng en vigtig arena for både voksenlæring, kompetenceudvikling og social inklusion. I oplægget præsenteres nordiske erfaringer med, hvordan en deltagerorienteret, praksisnær tilgang i form af læringscirkler kan medvirke til at øge fastholdelsen på arbejdsmarkedet og aktiv deltagelse i samfundet.

Oplægsholder: Maria Marquard, Dansk koordinator for Nordisk Netværk for Voksenlæring (NVL), specialkonsulent DPU/AU.

Kl. 16.30 Nordiske sange og danske håndbajere

Den nordiske kulturskat deles på mange måder også gennem højskolesangbogen. Grundtvig havde en enorm indflydelse på sang- og salmetraditionen. Vi vil slutte dagen af med oplæg om Grundtvig, lærer nordiske sange og nyder en dansk håndbajer.

Oplægsholder: Lise Korsgaard, Grundtvigsk Forum Kristian Bach, pianist

Kl. 17.30 Afrunding og tak for i dag

Oplægsholdere: Anna-Karin Öhman, FNV Malene Thøgersen, Vifo

Tilmeld dig konferencen

LOF på Folkemødet 2024

  • 4. juni 2024 - Når Folkemødet løber af stablen 13. - 15. juni 2024, kan du få en dosis folkeoplysning sammen LOF og vores gode samarbejdspartnere.

Udsyn og indsigt på årsmøde 2024

  • 3. juni 2024 - Engagerede LOF’ere fra hele landet var med, da der var årsmøde i LOF’s landsorganisation den 1. juni 2024. Et spændende kig på verden omkri...

Kan du heller ikke få nok af Grundtvig?

  • 28. maj 2024 - ”På grund af Grundtvig” er navnet på Danmark Radios fyrtårnstema, der løber af stablen i maj og juni. Formålet er at sætte fokus på arven ef...