Om LOF

LOF Lolland Falster er én af mange forskellige lokalafdelinger fordelt ud over hele landet.

LOF står for Liberalt OplysningsForbund. LOF Midtjylland har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter der,

  • bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
  • giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette, for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på www.LOF.dk.

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Lolland Falster udbyder kurser under folkeoplysningsloven i Lolland og Guldborgsund kommuner.

Vi arrangerer kurser inden for sprog, it, madlavning, kreativitet, førstehjælp, bevægelse mm. Endvidere tilbyder vi en lang række foredrag sammen med Højskolen Marielyst og rejser sammen med Venstre og Fogt rejser.

LOF indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet og samarbejder med biblioteker, foreninger, lokalråd m. fl.

LOF Lolland Falster kan også arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker.

Undervisning for ordblinde og FVU-kusister 
LOF Storstrømmen, som er en del af LOF Lolland Falster, udbyder OBU og FVU i det gamle Storstrøms Amt - altså Lolland,Falster og den sydlige del af Sjælland. Der er løbende optag, og der oprettes hold efter behov. Undervisningen er gratis.