Find penge til bæredygtighed

Både i den kommunale folkeoplysningskasse og andre steder kan der søges støtte til udvikling af aktiviteter om bæredygtighed

Den kommunale folkeoplysningsramme

Den Folkeoplysende Udviklingspulje 
I alle kommuner findes der en særlig pulje til udvikling af folkeoplysningen. Her kan du søge om tilskud til nye projekter og udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte. Retningslinjer og ansøgningsfrister kan variere lokalt – se mere på kommunens hjemmeside eller kontakt din forvaltning.  

10% puljen – Aftenskolernes debatskabende aktiviteter
Aktiv inddragelse, debat og samfundsrelevans. Det er nøgleord for aktiviteter, som alle aftenskoler kan være udbyder af, og som de skal bruge 10% af deres kommunale tilskud på. Der er stor frihed til at planlægge form og indhold.  

Fleksible forløb  
Fleksible tilrettelæggelsesformer giver aftenskoler mulighed for at eksperimentere med tilrettelæggelsen og finde nye og spændende måder at tilbyde læringsaktiviteter på for en del af det kommunale tilskud. Det kan for eksempel være studiecirkler, fjernundervisning, workshops m.m. 

Puljer hos LOF

Lokalforeningspuljen  
Gennem LOF’s landsorganisation kan lokale LOF-afdelinger søge op til 25.000 kr. til aktiviteter, der styrker og udvikler aftenskolen for eksempel gennem samarbejde og partnerskab med kommunen eller andre organisationer.  

Se mere om lokalforeningspuljen.

Kulturministeriet  

To folkeoplysningspuljer
Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) administrerer Kulturministeriets pulje til udvikling af lokal folkeoplysning. Puljen understøtter det folkeoplysende arbejde og udviklingen af de folkeoplysende aktiviteter i hele Danmark. 
 

Læs mere om retningslinjer, og om hvordan du søger puljen hos DFS her:

Søg Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning (dfs.dk)

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer en tilsvarende pulje, kaldet Folkeoplysningspuljen: Stamside (slks.dk) 

Andre fonde

Nordea Fonden  
Nordea Fonden har lokalpuljen til projekter, som indeholder aktiviteter, der styrker lokale fællesskaber samt involverer og er til glæde for mange. F.eks. fællesspisninger i forsamlingshuset, bolde til fodboldklubben, et udekøkken i den almene boligforening - og meget andet. Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt.  

Husk at søge i god tid, da der kan gå op til to måneder, fra I ansøger, indtil I får svar.  

Læs mere om lokalpuljen her: Støtte op til 100.000 kr. | Nordea-fonden (nordeafonden.dk)

Andet 
De fleste steder i Danmark er der en række lokale fonde og organisationer herunder pengeinstitutter, som har puljer, der kan søges til lokale indsatser. Disse annonceres ofte i lokalaviser og kan søges frem på nettet. 

I Kolding blev der fx i november 2021 udbudt denne pulje - måske har din kommune også noget tilsvarende på vej? 

Bæredygtighedspuljen (kolding.dk)

 

Mulighed for sparring og hjælp til ansøgning
LOFs landsorganisation tilbyder alle LOFs aftenskoler konsulentsparring til projektudvikling og ansøgninger til puljer.