Førstehjælp- Basal førstehjælp til voksne - Nykøbing

  Efter endt uddannelse kan deltagerne:

  håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning.

  Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejen.

  Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.

  Deltageren kan genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt

  Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

  Deltageren kan skabe sikkerhed for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med ulykker. Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.

  Deltageren kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

   

  Det centrale indhold på uddannelsen:

   Overlevelseskæden

   Basal genoplivning

   Brug af hjertestarter (AED)

   Stabilt Sideleje

   Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person

   Symptomer på blodprop i hjertet og stroke

   Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

   Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker

   Nødflytning

   Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen

   Tilkald hjælp: 1-1-2 eller kontakt læge

   Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje

   Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt

   Psykisk førstehjælp

   

  Uddannelsen gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser og praktisk træning.

   

  Nummer
  220046 - Førstehjælp- Basal førstehjælp til voksne - Nykøbing
  Første mødegang
  søndag den 08.05.22 kl. 09:00 - 15:00
  Undervisere
  Adresse

  LOF - Huset - Nykøbing F., Vestensborg Allé 1, 3. (oven p, 4800 Nykøbing F

  Se på kort

  Mødegange
  1
  Pris
  Almen
  DKK 400,00
  søndag den 08.05.22

  Kl. 09:00 - 15:00

  Kresten Olsen

  Vestensborg Allé 1, 3. (oven p, 4800 (Yoga lokalet)

  Se på kort