Information om LOF

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. Foreningen er almenvelgørende og non-profit. Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter.

Har du ideer eller forbedret forslag er altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeldingsfrist til kurser
Kurser igangsættes kun hvis der er deltagere 12 dage før kursusstart. Husk derfor at tilmelde i god tid før kursstart, da det kan være afgørende for om kurset kan oprettes! Du kan tilmelde dig tættere på kursusstart hvis der er ledig plads. Ferieperioder Ferierne følger skolernes feriekalender. Kontoret vil være lukket, og der er normalt ikke nogen undervisning. 

Der kan kun i nogle tilfælde forekomme undervisning i ferierne, men dette vil deltagerne i så fald få besked om.

Kontoret er lukket hele juli måned, men der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden.

Efterårsferie (uge 42)
Jul / Nytår
Vinterferie (uge 7)
Påske (inkl. Ugen op til)
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag + fredag
Pinse
Grundlovsdag
 
Hvem kan deltage
Alle er velkomne uanset alder og adresse.

Undervisning på små hold (hensyntagende hold)
Små hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist på små hold. Er du besværet af en ryglidelse, gigt, bevægelseshæmmet eller lignende er du velkommen på vores små hold. Alle deltagere skal skrive under på dette krav, der skal accepteres eller erklæres, hvis de accepteres ved tilmelding på internettet.


Betaling og tilmelding
1) Få alt på plads på en nem og billig måde. Du kan betale via netbank. Du får ved tilmelding oplysning om der er plads på holdet. Så nemt kan det gøres!
 

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen fremgår af bekræftelsen på din tilmelding. Der kan indgås aftale om ratebetaling, når du tilmelder dig, ring venligst.

Hvis man fortryder at have tilmeldt sig til et kursus, kan man 10 dage inden kursusstart få alle pengene tilbage. Ved senere framelding fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 100, -.
Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangør med 3 mødegange eller mindre.
Tilbagebetaling er heller ikke tilladt efter kursusstart eller ved tilgodehavender under kr. 100, -, men det er muligt at få pengene overført til et andet kursus,  fratrukket et gebyr.
Hvis et hold er fuldtegnet tilbydes alternativt hold eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales.

Påmindelsesgebyr på kr. 50, - ved hver påmindelse. Forbehold Vi tager forbehold for fejl og mangler i det udsendte program, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.


Evt. aflysning af kursusgang
Det kan ske at en underviser bliver syg. Hvis vi er nødt til at aflyse en undervisningsgang sender vi en mail til dig, lige så hurtigt vi ved det. Har du opgivet et fastnet nr. prøver vi at ringe til dig, og lægger besked på evt. telefonsvarer. Vær derfor sikker på, at vi har det rigtige telefonnummer, og at du checker din telefon. Det vil spare dig for ærgelsen ved at gå forgæves.

Der tilbydes en undervisningsgang som erstatning, hvis mulig.

Deltagerindflydelse
Der vælges årligt en kursist til at deltage i afdelingens bestyrelse. Valget foregår på et møde, som LOF idbyder til.

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du have haft mindst 40 holdtimer og gået hos os i mindst 2 sæsoner .

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. LOF Toftlund og Omegn opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven.  

Når du tilmelder dig og kursus hos LOF vil du opleve, at du skal give oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysningsloven kræver desuden at du skal oplyse dit fulde cpr.nr. hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

LOF sælger eller videregiver ikke oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der findes en retskendelse.

Oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring over for dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os. 

Dataansvarlig er LOF Toftlund og Omegn

Oplysning om klagemuligheder
Vil du klage over os, så kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes af indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du forbyder med bopæl i et andet EU-land. Klage indgiver hende: http://ec.europa.eu/odr