Information om LOF. Man kan ikke tilmelde sig direkte fra hjemmesiden; funktionen "kurv" er ikke aktiveret. Benyt venligst tlf 20866653 eller nordfyn+web@lof.dk i stedet

Telefontid. LOF Nordfyn har ikke fast telefontid. Skolelederen tager gerne telefonen mellem 8.30 og 21.00 - såfremt d

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. Foreningen er almenvelgørende og non-profit. Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter.

Har du ideer eller forbedringsforslag, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeldingsfrist til kurser
Kurser igangsættes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere en uge før kursusstart. Husk derfor at tilmelde i god tid før kursusstart,  da det kan være afgørende for, at kurset kan oprettes! Du kan tilmelde dig tættere på kursusstart, hvis holdet er blevet oprettet, og der er ledige pladser.  

Ferieperioder
Ferierne følger skolernes feriekalender.

Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme undervisning i ferierne, men dette vil deltagerne i så fald få besked om.

Efterårsferie (uge 42)
Jul / Nytår
Vinterferie (uge 7)
Påske (inkl. ugen op til)
St. Bededag
Kr. Himmelfartsdag + fredag
Pinse
Grundlovsdag
 
Hvem kan deltage
Alle er velkommen hos LOF uanset alder og adresse.

Undervisning på små hold (hensyntagende hold)
Små hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist på små hold.  Alle deltagere skal skrive under på, at dette behov er gældende eller erklære deres accept ved tilmeldingen.

Kursusstart
Ved tilmelding bekræftes kursusstart. Såfremt der bliver tale om aflysning eller ændring i starttidspunkt, gives besked via sms eller e-mail. Der udsendes info forud for oplevelsesture.

Kursusmaterialer
Udgifter i forbindelse med undervisningen/foredrag til fx kursusmaterialer af enhver form afholdes af kursisterne og betales direkte til underviseren. Kontakt venligst underviseren hvis beløbsstørrelsen ønskes kendt inden tilmelding.

Betaling og tilmelding
Tilmelding foregår via telefon eller e-mail. Der betales via netbank, mobile pay eller - såfremt det aftales - kontant ved kursusstart.

Tlf og mobile pay: 2086 6653.

netbank: 6863 1001846

E-mail: nordfyn+web@lof.dk

 

Betalingsbetingelser

Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et kursus, kan man ved framelding senest 10 dage inden kursusstart få alle pengene retur. Ved senere framelding fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 100,-.
Tilbagebetaling er ikke mulig efter kursusstart.
Har man betalt for et kursus, foredrag eller oplevelsestur, som må aflyses, får man det fulde beløb tilbage.


Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler i det udsendte program, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Evt. aflysning af kursusgang
Det kan ske, en underviser bliver syg. Hvis vi er nødt til at aflyse en undervisningsgang sender vi en sms til dig, lige så hurtigt vi ved det. Har du opgivet et fastnetnummer, prøver vi at ringe til dig, og lægger besked på evt. telefonsvarer. Vær derfor sikker på at vi har dit rigtige telefonnummer, og at du checker din telefon. Det vil spare dig for ærgrelsen ved at gå forgæves.

Der tilbydes en undervisningsgang som erstatning hvis muligt.

Deltagerindflydelse
Kursister kan stille op til valg til bestyrelsen. Evt. interesserede kan kontakte foreningens formand på telefon 60614583

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du have gået hos os i mindst 2 sæsoner.

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. LOF Nordfyn opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven.  

Du kan til hver en tid få oplyst hvilke oplysninger LOF Nordfyn har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få  slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os på nordfyn@lof.dk eller telefon 20866653.

Som registreret hos LOF har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Når du tilmelder dig et kursus hos LOF vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnumre. Folkeoplysningsloven kræver desuden at du skal oplyse dit fulde cpr.nr.  hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

LOF sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os. 

Dataansvarlig er LOF Nordfyn.

Oplysning om klagemuligheder
Vil du klage over os, så kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr - Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse nordfyn@lof.dk