13.01.2022 - Vi starter op igen mandag 17. januar - Læs mere her

Hensyntagende hold

Har du en ryglidelse, gigt, bevægelseshæmmet eller andre skavanker ?

Hold angivet med 'Hensyntagende' er små hold. Holdene er for deltagere der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist med individuel vejledning. Det er specielt tilrettelagt for personer, der ikke kan deltage på almindelige hold på grund af en lidelse eller et handicap.

Iflg. Folkeoplysningsloven skal man skriftligt erklære sig "handicappet" i forhold til det aktuelle emne, da der ydes særlige tilskud til holdene.

Med underskrift på erklæringen bekræfter du, at du efter eget skøn har behov for at deltage i denne særligt tilrettelagte undervisning. Du skal altså
ikke have en læges udsagn, diagnose eller erklæring for at kunne underskrive. Handicap er enhver form for skavank der skal tages hensyn til i
undervisningen ((f.eks. læse-og stavevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder, tale- og sprogvanskeligheder, generelle
indlæringsvanskeligheder, psykiske lidelse, midlertidigt bevægelseshæmmet, fysiske skavanker eller andet)
LOF Holbæk-Lejre skal opbevare din erklæring i 5 år, og bruger den kun som dokumentation for forhøjet tilskud til holdet overfor revision og
kommunen ved forlangende.
Erklæringen skal underskrives ved kursusopstart og returneres til kontoret