Hensyntagende hold

Har du en ryglidelse, gigt, bevægelseshæmmet eller andre skavanker ?

Hold angivet med 'Hensyntagende' er små hold. Holdene er for deltagere der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist med individuel vejledning. Det er specielt tilrettelagt for personer, der ikke kan deltage på almindelige hold på grund af en lidelse eller et handicap.

Iflg. Folkeoplysningsloven skal man skriftligt erklære sig "handicappet" i forhold til det aktuelle emne, da der ydes særlige tilskud til holdene. Men i denne sammenhæng betyder handicap så enhver form for skavank der skal tages hensyn til i undervisningen.

Det kan f.eks. være:

  • Vanskeligheder med at læse, stave eller sprog og tale
  • Vanskeligt ved at høre eller se
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Psykiske lidelse, eksempelvis stress
  • Midlertidigt bevægelseshæmmet som f.eks. ondt i ryggen
  • Fysiske skavanker som eksempelvis gigt eller knogleskørhed

 

Med underskrift på erklæringen bekræfter du, at du efter eget skøn har behov 

for at deltage i særligt tilrettelagte undervisning. Du skal altså ikke have en læges udsagn, diagnose eller erklæring for at kunne underskrive. 

Vi skal opbevare din erklæring i 5 år, og bruger den kun som dokumentation
for tilskud til holdet overfor revision og kommunen ved forlangende.