Handelsvilkår ved framelding

Afmelding og tilbagebetaling

Tilmelding er bindende.

Betingelser for tilbagebetaling af kursusgebyr
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start, dog fratrækkes et ekspeditions- og administrationsgebyr på kr. 100,- Er der mindre end 14 dage til kursusstart er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan ikke refunderes uanset årsag.

Manglende betaling betragtes ikke som afmelding.

Hvis der er venteliste på holdet er det muligt en fra ventelisten er villig til at overtage din plads. I så fald betaler du for afholdte mødegange samt et administrationsgebyr på 100 kr.

Skift af hold
Hvis man efter holdstart ønsker at skifte til et andet hold er der et administrationsgebyr på 100 kr.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:

  • ændring af undervisningssted
  • ændring af underviser
  • aflysninger  (kurset vil blive forlænget tilsvarende i sidste ende af forløbet)

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisningen på alternative og/eller supplerende måder. Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med holdopdeling eller under lignende alternative former. I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den gældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb.

Ved ekstraordinære hændelser, som berører afholdelsen af et foredrag, gør vi vores yderste for at finde en ny dato for afholdelsen, hvor din billet vil være gældende.

Den købte billet til det konkrete foredragsarrangement kan som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til et andet arrangement.

Hvis et hold er fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative hold eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales automatisk.

Tilbagebetaling sker til dit dankort, eller som bankoverførelse. Kontoret har ikke mulighed for at udbetale kontanter.

Øvrige betingelser ved køb
Køb af kurser, foredrag og lignende er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).