Fyrkat - Fra stolpehul til ringborg - et nedslag i vikingetiden og dens forskningshistorie

Tirsdag den 11. august 2020

Vikingetiden er Danmarkshistoriens måske mest populære tidsperiode. Interessen ses både i TV, på landets museer og på vikingemarkeder, hvor den historiske periode forsøges gengivet og levendegjort. Men har vi tilstrækkelige kilder til at gengive et troværdigt billede af vikingetiden?

Der tages udgangspunkt i de danske ringborge, da disse byggerier må regnes for de mest omfangsrige byggeprojekter i skandinavisk vikingetid. Paradoksalt nok findes der ingen skriftlige kilder eller afbildning af dem, så arkæologer og historikere har været overladt til stolpehuller og andet arkæologisk materiale samt indirekte kilder for at kunne give et bud på historien om ringborgene i den danske vikingetid.

Oplægsholder: Jakob Ljørring Pedersen. Cand.mag i religionsvidenskab, foredragsholder og formidler på Vikingecenter Fyrkat.