Hammershus - De bornholmske befriere

Tirsdag den 28. juli 2020

I middelalderen var lange perioder præget af fjendskab mellem den danske kongemagt og kirken. Hammershus blev opført som ærkebiskoppens borg på Bornholm. Hvornår det skete er der uenighed om, men de seneste arkæologiske undersøgelser tyder på, at borgen blev opført i 1290’erne.

Hammershus var bygget som en typisk stærk middelalderfæstning, hvor den ene forhindring for eventuelle angribere afløste den anden. Først skulle selve klippen overvindes, og så kom volde, forborge og mure. Lybækkerne sikrede de indre ringmure og tilføjede de halvrunde tårne til murene.

I dagens højskoledag skal du indvies i historien om ”De bornholmske befriere” samt om hvordan borgen langsomt forfaldt grundet manglende vedligeholdelse og senere blev til den ruin vi kender i dag.

Oplægsholder: Jens Ole Fassel, naturvejleder og guide.