Om LOF Vordingborg

Om LOF Vordingborg

Værdigrundlag: LOF vil skabe undervisning og aktiviteter: - der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig. - der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage sansvar for eget liv. - der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde. Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Vision
LOF vil være Danmarks bedste oplysningsforbund.

Mission
LOF vil sikre at befolkningen er på forkant med fremtidens udfordringer - det gælder såvel udviklingen i samfundet, på arbejdsmarkedet og i privatlivet.

LOF vil give danskerne tilbud om uddannelse, fordybelse, personlig udvikling,
refleksion og engagerende debat i forpligtende fællesskaber med andre.

LOF vil være en aktiv aktør, der arbejder for at fremme et aktivt medborgerskab.

LOF
LOF står for Liberalt Oplysnings Forbund

Kalender