Information om LOF

Information om LOF

Kontortid mandag og fredag 10-13 på Tobaksgaarden

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. Foreningen er almenvelgørende og non-profit. Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter.

Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.

Find ledige hold på LOF.dk/afdeling:
Grøn = Ledige pladser
Gul = Kun få ledige pladser
Rød = Fuldtegnet, venteliste mulig

Kontoret er lukket i skolernes ferier, bl.a. hele juli måned, men der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden. 

Evt. aflysning af kursusgang
Det kan ske en underviser bliver syg.Hvis vi er nødt til at aflyse en undervisningsgang vil vi forsøge at give hver deltager besked. Det er derfor vigtigt at vi har dit rigtige tlf.nr. og din rigtige emailadresse. Vi kan sende SMS og mails, men har du alene opgivet et fastnet nr. forsøger vi at ringe til dig, og lægger besked på evt. telefonsvarer. Vi har alle interesse i, at spare dig for ærgelsen ved at gå forgæves.

Der tilbydes en undervisningsgang som erstatning hvis muligt.

Deltagerindflydelse
Der vælges årligt en kursist til at deltage i afdelingens bestyrelse. Valget foregår på et årsmøde, der annonceres i lokalaviserne.

Tilmelding til mødet skal ske senest 8 dage før mødet til vestfyn@lof.dk eller på tlf. 31 57 97 57

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du have haft mindst 40 holdtimer og gået hos os i mindst 2 sæsoner.

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. LOF Vestfyn opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven.  

Du kan til hver en tid få oplyst hvilke oplysninger LOF Vestfyn har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få  slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os på vestfyn@lof.dk eller telefon 31579757.

Som registreret hos LOF har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Når du tilmelder dig et kursus hos LOF vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse,  telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysningsloven kræver desuden at du skal oplyse dit fulde cpr.nr.  hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

 

Information om ferie, kurser, betaling med mere

Ferieperioder
Ferierne følger folkeskolernes feriekalender.
Kontoret vil være lukket, og der er normalt ikke nogen undervisning.
Undervisning kan i enkelte tilfælde forekomme i ferierne med besked til deltagerne.
NB kontoret er lukket i juli måned, men der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden.

Hvem kan deltage
Alle er velkommen hos LOF Vestfyn uanset alder og adresse.

Undervisning på små hold (Hensyntagende hold)
Små hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist på små hold. Er du besværet af en ryglidelse, gigt eller lignende - er du bevægelseshæmmet, ord- eller talblind, svagsynet, døv eller svagthørende er du velkommen på små hold med individuel undervisning.

Kursusstart
Kurserne starter som anført i programmet, se mødetid, sted og startdato.
 www.lof.dk/vestfyn vises endvidere mødegange og ændringer i forhold til planlagt forløb. 

Kursusmaterialer
Udgifter i forbindelse med undervisningen/foredrag til fx kursusmaterialer af enhver form afholdes af kursisterne og betales direkte til underviseren. Kontakt venligst underviseren hvis beløbsstørrelsen ønskes kendt inden tilmelding.

Betaling og tilmelding
1) Få alt på plads på en nem og billig måde. Du kan betale via netbank. Du får ved tilmelding samtidig oplysning om der er plads på holdet, kvittering og indkaldelsesbrev. Så nemt kan det gøres!

2) Kig forbi i kontorets åbningstid. Personlig tilmelding og/eller betaling af kursusgebyret på LOFs kontor, Tobaksgaarden 7, 5610 Assens.

3) Pr. mail til vestfyn@lof.dk eller pr. brev til LOF Vestfyn, Tobaksgaarden 7 , 5610 Assens - oplys kursets holdnr samt dit eget navn, adresse, fødselsdag og telefonnr.

4) Eller på telefon 31579757 i kontorets åbningstider - Onsdag kl. 10 - 14

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen fremgår af giroindbetalingskortet. Der kan indgås aftale om ratebetaling, når du tilmelder dig, ring venligst. Betaling kan ske kontant på kontoret i åbningstiden - Onsdag kl. 10 - 14
 
Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et kursus kan man ved framelding før 10 dage inden kursusstart få alle pengene retur. Ved senere framelding fratrækkes et gebyr på kr. 100. Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer med 3 mødegange eller mindre. Tilbagebetaling er heller ikke mulig efter kursusstart, men det er muligt at få pengene overført til et andet kursus dog fratrukket et gebyr.
Hvis et hold er fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative hold eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales.

Påmindelsesgebyr på kr. 100,- ved hver påmindelse.

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler i det udsendte program, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Yderligere oplysninger
Kontakt kontoret pr. tlf. 31579757 i åbningstiden - onsdag kl. 10-14 - eller pr. mail til vestfyn@lof.dk 

LOF sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os. 

Dataansvarlig er LOF Vestfyn.

Oplysning om klagemuligheder
Vil du klage over os, så kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr - Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vestfyn@lof.dk