Information om LOF Roskilde Greve

Telefontid - fredag kl. 10.00 - 15.00

Corona virus!

Langt de fleste af LOF’s aktiviteter kan fortsat gennemføres. Men jeg opfordrer jer til at være opmærksom på disse fire anbefalinger fra kulturministeriet:

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd).
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • At placere stole med større afstand end normalt, og at sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.

 

I kan læse mere om anbefalinger om coronasmitten på hjemmesiden: www.coronasmitte.dk.

Flere kurser er aflyst i marts og april måned. Dem det drejer sig om har fået skriftligt besked.

Alt er lukket til og med den 13. april 2020, herefter tages der ny stilling til hvem der må færdes i det offentlige rum.

Med venlig hilsen

Skoleleder Bente Mathiassen.

 

 

LOF er en offentlig godkendt, folkeoplysende forening. Foreningen er almenvelgørende og non-profit. Vi har et bredt udvalg af undervisning og oplysning samt kulturelle og debatskabende aktiviteter.

Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.

Find ledige hold på LOF.dk/afdeling:
Grøn = Ledige pladser
Gul = Kun få ledige pladser
Rød = Fuldtegnet, venteliste mulig

Tilmeldingsfrist til kurser
Kurser igangsættes kun hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere 12 dage før kursusstart. Husk derfor at tilmelde i god tid før kursusstart,  da det kan være afgørende for at kurset kan oprettes! Du kan tilmelde dig tættere på kursusstart hvis holdet er blevet oprettet, og der er ledige pladser.  

Ferieperioder
Ferierne følger skolernes feriekalender.
Kontoret vil være lukket, og der er normalt ikke nogen undervisning.
Mail: roskilde@lof.dk eller ring 31254129 og læg en besked.
Der kan dog i enkelte tilfælde forekomme undervisning i ferierne, men dette vil deltagerne i så fald få besked om.

Kontoret er lukket helt fra 24. juni til 1. august, men der er altid åbent for tilmelding på hjemmesiden.

Vinterferie (uge 8) 2020
Påske (inkl. ugen op til uge 15) 2020
St. Bededag 8 maj 2020
Kr. Himmelfartsdag + fredag den 21 og 22 maj 2020
Pinse 31 maj og mandag 1 juni 2020
Grundlovsdag fredag 5 juni 2020
Efterårsferie (uge 42)2020

Jul / Nytår Uge 52 2019 og uge 1 2020

Årsmøde i LOF den 19. marts kl. 19.00 i 2020, Stedet oplyses sener.
 
Hvem kan deltage i vores kurser:
Alle er velkommen hos LOF uanset alder og adresse.

Pensionist Tilskud til vores hold ydes af den kommune man tilmelder sig.
Greve Kommune yder ikke pensionisttilskud.
Roskilde Kommunes tilskud er sat 25% ned her fra 1. jan 2020
LOF Roskilde-Greve har valgt at bibeholde den pris der allerede er oplyst i katalog pr. 1. august 2019, ikke vil blive ændret
Ændring i nedsat pensionist tilskud træder i kraft fra 1. sept. 2020. 

Undervisning på små hold (hensyntagende hold) Handicap
Små hold oprettes for deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, har behov for at blive undervist på små hold.
Er du besværet af en ryg lidelse, gigt, bevægelseshæmmet, astma eller lignende er du velkommen på vores små hold. Alle deltagere skal skrive en mail til roskilde@lof.dk på at dette behov. Eller give informationen til jeres lærer ved første undervisning.

Kursusstart
 www.roskilde.dk vises mødegange og evt. ændringer i forhold til planlagt forløb. Der udskrives indkaldelses brev samtidig med kvittering ved internet tilmeldingen eller der udsendes mødetid, sted og startdato sammen med girokort/betalings kode.

Kursusmaterialer
Udgifter i forbindelse med undervisningen/foredrag til fx kursusmaterialer af enhver form afholdes af kursisterne og betales direkte til underviseren. Kontakt venligst underviseren hvis beløbsstørrelsen ønskes kendt inden tilmelding.

Betaling og tilmelding
1) Få alt på plads på en nem og billig måde. Du kan betale via netbank eller med Dankort. Du får ved tilmelding samtidig oplysning om der er plads på holdet, kvittering og mødekort. Så nemt kan det gøres!

2) På tlf. 31 25 41 29

 

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen fremgår af bekræftelsen på din tilmelding. Der kan indgås aftale om ratebetaling, når du tilmelder dig, ring venligst.

Hvis man fortryder at have tilmeldt sig et kursus kan man ved framelding før 10 dage inden kursusstart få alle pengene retur. Ved senere framelding fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 250,-.
Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer med 3 mødegange eller mindre.
Tilbagebetaling er heller ikke mulig efter kursusstart eller ved tilgodehavender under kr. 100,-, men det er muligt at få pengene overført til et andet kursus, dog fratrukket et gebyr.
Hvis et hold er fuldtegnet eller ikke oprettes, tilbydes alternative hold eller det fulde kursusgebyr tilbagebetales.

Påmindelsesgebyr på kr. 50,- ved hver påmindelse.

Betaling med Dankort
Vi tager ikke noget gebyr for brug af dankort. Når du foretager din bestilling, vil alle indtastede oplysninger blive SSL krypteret via en sikker linje, som er godkendt af PBS International A/S. Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos http://www.nets.eu og hos forbrugerraadet:  http://www.forbrug.dk/Raad-og-rettigheder/Ehandel/Sikker-betaling-paa-nettet

Der kan ved tilmelding kræves en NemId kode, eller en sms kode for krypteret sikkerhed, men ikke hver gang.

Vi hæver beløbet indenfor 4 arbejdsdage.  

Forbehold
Vi tager forbehold for fejl og mangler i det udsendte program, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Evt. aflysning af kursusgang
Det kan ske en underviser bliver syg. Hvis vi er nødt til at aflyse en undervisnings gang sender vi en sms til dig, lige så hurtigt vi ved det. Har du opgivet et fastnet nr. prøver vi at ringe til dig, og lægger besked på evt. telefonsvarer. Vær derfor sikker på at vi har dit rigtige telefonnummer, og at du tjekker din telefon. Det vil spare dig for ærgrelse ved at gå forgæves.

Der tilbydes en undervisnings gang som erstatning hvis muligt. Læren giver jer dato for denne undervisnings dag.

Deltagerindflydelse
Der vælges årligt en kursist til at deltage i afdelingens bestyrelse. Valget foregår på et møde hos LOF Roskilde - Greve. Valg finder sted årligt den første mandag i september.

Tilmelding til mødet skal ske senest 8 dage før  til roskilde@lof.dk eller på tlf. 31 25 41 29

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du have haft mindst 40 holdtimer og gået hos os i mindst 2 sæsoner.

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. LOF Roskilde Greve opbevarer dine afgivne transaktions oplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogførings loven.  

Du kan til hver en tid få oplyst hvilke oplysninger LOF Roskilde Greve har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få  slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os.

Som registreret hos LOF har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Når du tilmelder dig et kursus hos LOF vil du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse,  telefonnumre, fødselsdato. Folkeoplysnings loven kræver desuden at du skal oplyse dit fulde cpr. nr.  hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

LOF sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det. Du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket ved at kontakte os. 

Dataansvarlig er LOF Roskilde Greve

Oplysning om klagemuligheder
Vil du klage over os, så kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr - Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse roskilde@lof.dk