Om undervisningen i aftenskolen

Om undervisningen i aftenskolen

At gå på et aftenskolehold er som regel noget særligt. Men hvorfor....

Undervisningen på et aftenskolehold adskiller sig på mange måder fra den undervisningsform, man finder de fleste andre steder. På et aftenskolehold er der ikke eksaminer eller prøver - vægten ligger på processen, på forløbet, og ikke på slutproduktet. Desuden kan der være en højere grad af kursistdeltagelse end i mange andre pædagogiske sammenhænge.

Endelig spiller det sociale samvær en stor rolle på de fleste hold.