Særligt Pensionisttilskud

Særligt Pensionisttilskud

Du kan kun tilmelde dig kurser til særligt pensionistpris hvis du opfylder følgende:

1. Du er folkepensionist OG modtager ældrecheck

2. Du er førtidspensionist

3. Du er bosiddende i Odsherred kommune

 

Tilskuddet gives til et aftenskolehold om året og der skal udfyldes tro og love erklæring, der afleveres til kommunen.

 

Der gives ikke pensionisttilskud i Kalundborg kommune