LOF Nordvestsjællands mål og visioner

Viden i bevægelse

LOF nordvestsjælland vil:

  • Være bevidst om både vores sociale og samfundsmæssige rolle
  • Forebygge ensomhed
  • Være kendt i vores lokalområder
  • Øge menneskers livskvalitet
  • Være en attraktiv samarbejdspartner

 

LOF er et landsdækkende oplysningsforbund. Vi består af ca. 60 lokalafdelinger fordelt i hele landet og en landsorganisation med kontor i Valby. Vi formidler undervisning og oplevelser, der styrker den enkeltes livsglæde og samfundsforståelse.

LOF giver alle voksne mulighed for at lære nyt og udvikle sig hele livet. Brug søgefeltet i højre side af skærmen til at finde det kursus, hold eller foredrag, du leder efter.

Hvad tilbyder vi?
LOF tilbyder aftenskoleundervisning til voksne inden for inden for blandt andet it, sprog, sundhed, bevægelse og kreative fag. Vi arrangerer også debatter og foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner.

LOF har et særligt fokus på sundhed. Derfor tilbyder vi mange former for bevægelseshold så som yoga, pilates og træning i det fri. Vi bidrager også med viden om kost, ernæring og livsstilssygdomme. Mange af vores sundhedsaktiviteter finder sted i samarbejde med kommuner og patientforeninger. 

Udover den uformelle undervisning tilbyder LOF også undervisning for ordblinde og forberedende voksenundervisning. 

Vores aftenskoler starter kurser og hold hele året. De fleste hold begynder dog i september eller i januar. Længden på holdene varierer.