Persondatapolitik

Persondatapolitik

Personoplysninger

Når du tilmelder dig et hold hos Familieskolen vil du blive bedt om at opgive forskellige personoplysninger. Det kan være kontaktoplysninger som: Navn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdato og i visse tilfælde CPR-nummer. Folkeoplysningsloven kræver, at du altid skal oplyse dit fulde CPR-nummer, hvis du tilmelder dig kurser uden for din hjemkommune.

Vi kan registre yderligere oprettelsesdato, betalingshistorik og betalingsmåde.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne administrere din tilmelding, for at kunne levere ydelser til dig, og for at kunne komme i kontakt med dig vedrørende ændringer i de tilmeldte hold eller aflysninger.

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Familieskolen opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i Bogføringsloven.

Dine oplysninger vil kun blive brugt til markedsføring overfor dig, såfremt du udtrykkeligt har accepteret det.

Du kan til hver en tid få oplyst, hvilke oplysninger Familieskolen har registreret om dig ved at kontakte os. Skulle du ønske at få slettet eller ændret visse oplysninger, så kontakt os på mail her eller på telefon 45 80 67 00. Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet på deres hjemmeside.

Familieskolen sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand medmindre det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse. Vi videregiver dog personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere, landsorganisation, eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler data for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Vi kan videregive dine oplysninger til kommunen, efter henvendelse fra denne, af følgende grunde:

  • At beregne og refundere tilskud til aftenskolen.
  • At anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor afdelingens hjemkommune.
  • At indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.
  • At indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser, som f.eks. hvordan antallet af deltager udvikler sig, samt andre statistiske oversigter.

Dataansvarlig er Familieskolen.