Hvorfor LOF

Hvorfor LOF

Hvad gør LOF speciel

Medborgerskab og demokrati
Alle LOF's aktiviteter har det mål at give deltagerne ny viden og nye kundskaber så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. Hos os bliver du klogere på dig selv og på verden omkring os.

I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen. LOF bidrager dermed til samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse. 

Vi oplyser om rettigheder og pligter og inviterer folk til at deltage i debatter om aktuelle emner. På denne måde bidrager LOF til at styrke grundlaget for et demokratisk samfund.