Bestyrelsen hos LOF kolding-Vejen

Formand
Knud Mønsted
monsted@stofanet.dk - 60164875

næstformand
Louise Mønsted
louisemonsted@hotmail.com - 61377124

Sekretær
Hanne Holgaard
haholgaard@gmail.com - 29446811

Kasserer
Svend Erik Jessen
sejvibviol@mai.tele.dk - 23339175

Valdemar Rasmussen
kv.rasmussen@live.dk - 20898308

Henriette Schlesinger Buchvaldt
hsc@rsyd.dk - 31624536

Niels Henning Bladt
nielsbladt@gmail.com - 29904988