VANEBRYDERNE i Hedensted

VANEBRYDERNE i Hedensted

Hvad siger du til at blive mere fysisk aktiv i hverdagen, få mere energi og måske smide nogle overflødige kilo?

Deltag i VANEBRYDERNE. Et nyt tilbud i Hedensted til dig, som er nysgerrig på vanens magt, og som gerne vil støttes i en varig livsstilsomlægning med fokus på en mere aktiv hverdag.

Vanebryderforløbet består af 7 mødegange á 3 timer fordelt på ca. 3 måneder med motiverende øvelser med fokus på netop dine ønsker til vaneændring. Forløbet indeholder introduktion til forskellige motionsaktiviteter, og der indgår også nogle madværksteder, så vi i fællesskab bliver inspireret til at spise mere groft og grønt.

I forløbet er indlagt refleksionsuger, som skaber rum til at arbejde med din livsstilsomlægning.

VANEBRYDERNE i Hedensted - forår 2019
Det foregår på Spettrupvej 7 B
Torsdage med opstart den 28. marts kl. 17.00-19.45.
Pris kr. 495,- for 21 lektioner inkl. undervisningsmateriale ogtræningselastik.

Mindre ekstra udgifter til råvarer de mødegange, hvor der er madværksted og fællesspisning.

Find mere information om VANEBRYDERNE og tilmelding her:
Annonce Peter Qvortrup og Vanebryderne

Tilmeld dig her
Lof.dk/trekanten
trekanten@lof.dk
Tlf. 30 71 37 01