Helle Arndt


Jeg er uddannet i Hatha, Vinyassa samt Yin yoga, og jeg er derudover uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi.

Jeg bruger min viden herfra til at støtte og guide dig til et liv i ro og i overensstemmelse med de signaler, du får fra din krop.
Jeg hjælper dig med små justeringer i din holdning, dit åndedræt og din bevidsthed til at få en bedre jordforbindelse og til at lytte til de svar, der allerede findes inde i dig selv.


Namaste,

HelleKontaktoplysninger