Bettina Hellemann Munch

Bettina Hellemann Munch

Bettina Hellemann Munch er en anerkendt sanger i Danmark og Tyskland. Tog uddannelse som operasanger og dramalærer på Vestjysk Musikkonservatorium. Bettina Hellemann Munch har deltaget i masterclasses (sang- og operakursurser for professionelle) hos Renate Behle, Ingrid Bjornor, Bente Vist, Vagn Thordahl, Thomas Hemsley og Erwin Gage. Fra 2002 var hun beskæftiget med koncertvirksomhed i Tyskland og Danmark sammen med sin mangeårige akkompagnatør Michi Komoto, ligesom hun er solist i andre sammenhænge. Samtidig var hun sanglærer på Risen Musikschule, Hamburg. I 2006 medvirkede hun i Kultur showet på Danmarks Radio. Herefter flyttede hun hjem til Danmark, hvor hun nu underviser sangelever på Kolding- og Aabenraa Musik- skoles FOF kurser og er desuden er dirigent for Jordrup Sangkor og Broager Egnskor.

Kontaktoplysninger