Framelding

Hvis du afmelder dig et hold senest 10 dage før holdstart, kan du få deltagergebyret refunderet.
Afmelder du dig senere end 10 dage før holdstart refunderes deltagergebyret ikke, medmindre pladsen kan afsættes til en ny deltager fra en eventuel venteliste.
Manglende betaling betragtes ikke som afmelding.

Tilbagebetaling kan ikke ske i tilfælde af ophør efter holdstart.

Afmelding til ture og udflugter skal ske inden sidste frist for tilmelding for det enkelte arrangement. Herefter er tilmeldingen bindende.