Aflysning

Det kan ske, at vi må aflyse et kursus, fx på grund af sygdom hos underviseren.

Hvis vi er nødt til at aflyse en mødegang, sender vi en SMS eller mail til dig, lige så hurtigt vi ved det. Har du ikke har en mobiltelefon og har oplyst et fastnet-nummer, prøver vi at ringe til dig og lægger eventuelt besked på telefonsvarer. Vær derfor sikker på, at vi har dit rigtige telefonnummer, og at du tjekker din telefon. Det vil spare dig for ærgrelsen ved at gå forgæves.

Den aflyste kursusgang afvikles efterfølgende, som regel som en ekstra kursusgang i slutningen eller i forlængelse af forløbet på samme hold/kursus. 

Bemærk:
Aflyste undervisningsgange i varmtvandsbassiner
pga. omstændigheder LOF ikke er ansvarlig for, erstattes ikke.  

Vi arbejder hårdt på at undgå det - men tager alligevel forbehold for fejl og mangler, lærerskift, kommunale lokalers standard og udstyr samt ændring af undervisningssted og forløb.

Hvis et hold bliver nedlagt før opstart, får alle tilmeldte besked, og det fulde kursusgebyr refunderes. 

Forbehold
Vi tager forbehold for lærerskift, holdaflysninger, udsættelser og ændring af kursussted. 

I forbindelse med LOF Mandagstræf og øvrige foredragsrækker med flere foredrag/foredragsholdere tager vi forbehold for ændringer af foredragsholder, når det skyldes foredragsholderens eventuel aflysning. I disse tilfælde vil vi som udgangspunkt erstatte foredragsholderen med en anden foredragsholder med deraf følgende ændret foredragstema.