• Kalle Fisker

    Kalle Fisker, 64 år, uddannet styrmand og skibsfører i handelsflåden og tidligere kommandørkaptajn i Søværnet. Har teoretisk uddannelse i og stor erfaring med undervisning. Har bl.a. tidligere undervist i og været censor på dette kursus. Kontakt Kalle for spørgsmål :

    2096 2785

    kallefisker7@gmail.com

Duelighedsbevis

Introduktion

Vil du kunne navigere, forstå søkort, kende søens færdselsregler, sejle sikkert og kunne manøvrere en mindre motorbåd, så er dette kursus noget for dig.

En fritidssejler bør have Duelighedsbevis. Det sikrer den nødvendige viden om sejlads. Du lærer at planlægge en sejlads og sejle sikkert efter søvejsreglerne. Du lærer også basale manøvrer med et fritidsfartøj under 15 meter for motor. 

Et Duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd. Det giver dig også lov til at fungere som styrmand i fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 til 24 meter. Der er i dag flere havne og sejlklubber, der kræver, at du har Duelighedsbevis. Mange forsikringsselskaber tilbyder reduktion i forsikringspræmien, hvis sejleren har Duelighedsbevis. Beviset gør det nemmere for dig at leje både.

 

Formelle krav

Du skal naturligvis bestå kurset, være myndig og ikke under værgemål samt have bestået en syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de sidste 3 år. Denne kan kun aflægges for en af de af Søfartsstyrelsen udpegede søfartslæger eller for en speciallæge i oftalmologi.

Der vil være hjemmearbejde i form af selvstudier og opgaveløsning.

Praktisk info

Kursusbeskrivelse

På kurset kommer du igennem det pensum, som du eksamineres i ved de teoretiske og praktiske prøver. Kurset består af både en teoretisk og en praktisk del: 
Den teoretiske del handler om at have styr på søvejsreglerne, navigation, sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet.
Den praktiske del handler om at lære praktisk sejlads. Du skal bl.a. kunne lave forskellige specifikke manøvrer som mand-over-bord og havnemanøvre. Hvis du ikke har et speedbådsbevis, skal du tilmelde dig kurset "Duelighedsbevis 2"  der er en mødegang i uge 45, med undervisning på den del der mangler i at bestå Duelighedsprøven. Pris 150 kr.

 

Gennemførelse

Den teoretiske del

gennemføres som traditionel klasseundervisning med brug af tavle/ white board og power point. Den består af 10 lektioner à 3 undervisningstimer, hvor sidste lektion er prøven. I alt 30 timer. Der vil være hjemmearbejde i form af selvstudier og opgaveløsning.

Den praktiske del gennemføres efter den teoretiske del. Den besår af 1 lektion à 3 undervisningstimer i teori. Herefter opdeles klassen i hold à 4 personer for den praktiske sejlads. Denne gennemføres med udgangspunkt i Aarhus eller Hov og tager ca 2 klokketimer pr. hold. Prøven tager herefter 30 minutter pr. elev. Tidspunktet for den praktiske sejllads aftales med holdet og tilmeldes herefter på LOF´s hjemmeside pris 300 kr. Lejen af båd er inkluderet prisen.

Vigtigt: Kursets pris dækker ikke følgende: Materialer (lærebøger, søkort, kortpasser og parallel lineal. Ved nyindkøb ca pris 850 kr). Kursister kan sagtens deles om materialerne, hvis man kan studere sammen, og derved dele udgiften hertil. Måske kender du nogen du kan købe eller låne af? Derudover skal du selv erhverve en syns og høreprøve. Beregn fællesopkrævning til 2 x censorudgifter (ca 120 kr ialt pr kursist, afhænger af deltagerantal) og 100 kr i gebyr for selve beviset, som udstedes af Dansk sejlunion.

Nummer
21222 - Duelighedsbevis
Første mødegang
mandag den 13.09.21 kl. 19:00 - 21:30
Undervisere
Adresse

Niels Ebbesens Skole, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg

Se på kort

Mødegange
10
Ny pris (hold er startet)
Almen
DKK 725,00 1450,00
mandag den 13.09.21
Er blevet afholdt
mandag den 20.09.21
Er blevet afholdt
mandag den 27.09.21
Er blevet afholdt
mandag den 04.10.21
Er blevet afholdt
mandag den 11.10.21
Er blevet afholdt
mandag den 25.10.21

Kl. 19:00 - 21:30

Kalle Fisker

Højvangens Torv 4, 8660 (35)

Se på kort

mandag den 01.11.21

Kl. 19:00 - 21:30

Kalle Fisker

Højvangens Torv 4, 8660 (35)

Se på kort

mandag den 08.11.21

Kl. 19:00 - 21:35

Kalle Fisker

Højvangens Torv 4, 8660 (35)

Se på kort

mandag den 15.11.21

Kl. 19:00 - 21:30

Kalle Fisker

Højvangens Torv 4, 8660 (35)

Se på kort

mandag den 22.11.21

Kl. 19:00 - 21:35

Kalle Fisker

Højvangens Torv 4, 8660 (35)

Se på kort