Om LOF

LOF står for Liberalt OplysningsForbund. LOF Skanderborg har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter der,

  • bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
  • giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette, for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på www.LOF.dk.

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Skanderborg udbyder kurser under folkeoplysningsloven i Skanderborg kommune.

Vi arrangerer kurser inden for musik, motion og bevægelse, sang, kreative fag, stenhugning og litteratur. Endvidere arrangerer vi en sommerhøjskole med foredrag og udflugt hvert år i uge 25.

LOF indgår som en aktiv og dynamisk partner i lokalområdet og samarbejder med biblioteker, foreninger, lokalråd m. fl.

LOF Skanderborg kan også - efter aftale - arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker.