højskolen Gadstrup, den 3 feb. til den 7. feb.2020 Genforeningen 1920 - om livet dengang.

Kultur, højskole og samfundsudvikling

Vinterhøjskolen

Gadstrup Sognehuset

Dyssegårdsvej 30 D, 4621 Gadstrup
 3. – 7. Februar 2020
Omhandlende:

”Genforeningen 1920”
-om livet dengang og dens betydning op til år 202

 

Mandag den 3. februar                              

09:00          ”Velkomst” v. Præst Malene Guassora,
                    Formand for Menighedsrådet Henning Hansen og
                    Formand for LOF Roskilde-Greve Jytte Skovgaard
                     Morgenkaffe m/brød
09:30           Morgensamling i kirken v. præst Malene Guassora

10: 00           Foredrag af Bertel Haarder, der indleder vores højskole

Med ”Genforeningen 1920”, Hvorfor skete det- hvem var ansvarlig for det skete?

Bertel Haarder er født i Rønshoved Højskole ved
Flensborg Fjord og søn af højskoleforstander Hans Haarder og Agnete Haarder. Bertel Haarder blev undervist hjemme til 7. klasse. Efter studentereksamen fra Sønderborg Statsskole i 1964 fik Haarder legatstudier i USA 1964-1965. Han blev kandidat i statskundskab ved Aarhus Universitet 1970. Har siddet i Folketinget siden 1973. Han er sidst valgt
her i 2019 i Greve-Solrød kredsen.
                 

12:00         Frokost

 13:00        ”Litterære stemmer i grænselandet”
                    V/Johannes Nørregaard Frandsen

Johannes Nørregaard Frandsen er oprindeligt landmandsuddannet, men skiftede retning og blev student, siden cand. mag i Nordisk litteratur. Efter undervisningsarbejde på Teknisk Skole samt forskellige højskoler blev JNF fra 1984 ansat ved Odense Universitet, nu Syddansk Universitet. I dag er jeg professor i litteratur- og kulturvidenskaber samt leder af universitetets H.C. Andersen Center.

 Pause med kaffe og kage

15:00 (ca.) Afslutning på dage

                                                                                                                                                                  

Tirsdag den 4. februar

 

09:30     Morgensamling i kirken v. præst Malene Guassora

 

10:00      ”Hvordan var det at være tysk mindretal?”

                          

Siegfried Matlok er nuværende politisk kommentator og tidligere chefredaktør på avisen ”Der Nordschleswiger”. At møde ham er som at møde en hvirvelvind af energi. En tosproget energi.
Siegfried Matlok er opvokset i en tysk-dansk familie syd for grænsen og har dengang haft de nationale spændinger tæt inde på livet. Han har været chefredaktør for ”Der Nordschleswiger” i mere end 40 år. Han var i 24 år den første leder af det tyske mindretals sekretariat ved regering og Folketing i København og har for sin indsats modtaget danske og tyske ordener.

 

12:00         Frokost

 

13:00        ” Fortællinger om de fem gamle sogne i   Ramsøområdet-folkelige     rørelser i datiden samt ligheder og forskelligheder.” 

 

v/ Leif Bo Poulsen, der er pensioneret lærer fra Gadstrup Skole, tidligere lokalpolitiker og engageret i lokalemiljøet

Leif vil inspirere os med alt hans viden, som skete og sker i vores ”lille verden”, og som skulle ende i helt nye konstellationer, når vi ser bagud og når vi ser på datidens sammenlægninger i dag.

Pause med kaffe og kage

15:00         (ca.) Afslutning på dagen

Onsdag den 5. februar

Heldagsudflugt til Kongeåen – Jylland

 

08:00      Samling v. Gadstrups Kirkes parkeringsplads.

               Kongeåen som landegrænse 1864-1920

                   Kongeåen fra Fårkrog til Villebøl blev ved fredstraktaten af 23. december 1864 en del af landegrænsen mellem Danmark og Preussen. Det har været med til at gøre Kongeåens navn kendt i Danmark.

 

10:30       Opsamling af lokal Guide Poul Erik Jespersen, som vil være vores guide i flere

                   timer.

Her vil han starte med at fortælle om Kongeåen, Skibelund Krat og grænseovergangene og livet, der pludselig blev ændret for mange danske familier.

Kongeåen historie grænsegange.

Kongeå grænsen ved Skodborghus

Kongeåens natur
Kongeåen den historiske grænse

 

12:30- 13:45

Frokost på Skibelund Krat Hotel 

                                 Skibelund Krat Hotel  

                                    

13:45 – 15:00    Her forsætter turen til Bennetgård, hvor vi drikker kaffe
                           vores Guide er med os lidt endnu.        

                             I 1936 omdannede Jutta Kloppenborg Skrumsager slægtsgården Bennetgård til et hvilehjem for dansksindede sydslesvigere. Hun arvede i 1921 gården efter sin far, politikeren Jørgen H.N. Skrumsager. 
Der er 16 pladser på hjemmet.                                                                                                                                              

Jutta Skrumsager med mand og barn ombord på "Dronning Maud" på vej til at afgive deres stemme i 1920.

Foto: Det Kongelige Bibliotek.

 

15:00- 17:30 Så er besøgene slut og turen går hjem til Gadstrup Kirkes parkeringsplads.                                                                                    

 

Torsdag den 6. februar

09:30      Morgensamling i kirken v. præst Malene Guassora

10:00        ”Påskekrisen 1920 og grænseproblemet.”                 
                    V/ Gorm Bruun Hansen              

Gorm Bruun Hansen er forhenværende lektor i historie ved Roskilde Gymnasium og har interesseret sig for lokalhistorien i mange år.
Genforeningen i 1920 er en af de lykkelige begivenheder i Danmarks lange historie. Vi vil belyse forhistorien og forudsætningerne for genforeningen. Vi skal også se på selve grænsedragningen og de problemer, som den medførte. Et af de store dramaer i den forbindelse er den politiske påskekrise også i 1920, som er meget tæt knyttet til uenighederne om grænsen i Danmark, men også til andre politiske og personlige modsætninger. Forløbet af påskekrisen er statsretligt interessant, men også spændende som en kriminalroman.

12:00        Fælles frokost

13:00        ”Det frie liv i Roskilde omkring 1920!”

V/Kaj V. Hansen,

 Vi skal høre lidt om Ritz + Fjordvilla + Roar + Gustav Wied, og det frie liv i Roskilde.
 Efter folkeskolen på Sct. Jørgens kom Kaj på den daværende kommunale Realskole - nu Gråbrødre, der til dels er blevet overtaget af Skt. Josef Skoles internationale afdeling. Derfra fik han en læreplads på kommunens skatteforvaltning, der i mange år havde til huse i en barak mellem det røde rådhus ved Stændertorvet og amtsgymnasiet. Denne uddannelse blev siden suppleret på Forvaltningshøjskolen. Som voksen har han desuden læst kommunikation og psykologi på RUC og er nu cand. comm/psyk. - Vi skal have øje for alt det, der har blivende værdi. F.eks. 'det gode kig' på et spændende sted i Roskilde. Når øjnene finder noget smukt og interessant at hvile på, skaber det både ro og sammenhæng i vores eget liv. Så glæd Jer til at høre om alle de vilde ting, der skete i Roskilde og omegn i de gode gamle dage!


Pause med kaffe og kage
15:00 (ca.) Afslutning på dagen

Fredag den 7. februar

09:30      Morgensamling i kirken v. præst Malene Guassora

 

10:00      "Det lyder som et eventyr..." v/ Henning Nørhøj

Med udgangspunkt i Genforeningsdagen den 10 juli 1920 ser vi tilbage på Sønderlyllands historie, sønderjyske soldaterskæbner i 1. verdenskrig. tidens ledende personligheder - og så ser vi på genforeningsspørgsmålet frem til i dag. Foredraget er en opsamling på ugens indtryk fra foredrag og udflugt.

Henning Nørhøj er kandidat i teologi fra Københavns universitet med senere studier i historie. Han har arbejdet som højskolelærer, lektor og souchef ved Haslev seminarium, forstander for Rønde Højskole og sognepræst i Vig (Odsherred). Ved siden af Henning Nørhøjs faglige og pædagogiske arbejde har han også skrevet bøger og undervisningsmateriale. Han er fortsat aktiv som skribent og laver foredrag bl.a. til os denne fredag.

12:00        Fælles frokost

13:00        ”Musik og fællessange med kor ”
v. Claudio Passilongo
Claudio underviser på Kildegården i sang og musik, og i dag har han taget hele koret med, så vi kan lave fællessang. Vi synger fra højskolesangbogen, så alle kan deltage.
Claudio Passilongo slutter af med at spille lidt opera musik og egne kompositioner.

 

 

Pause med kaffe og kage

14:30 –15:00(ca.) Afslutning på dagen – afslutning og evaluering af ugen,

 v. Jytte Skovgaard, Henning Hansen og præst Malene Guassora
                                              

 

Praktiske oplysninger
”Højskolens idé er at bo hjemme og være med i en hel uges aktiviteter.”

Prisen for Vinterhøjskolen 2019

Almene: 1.950 kr. Pensionist i Roskilde: 1.565 kr.

Det dækker alle udgifter til foredrag, frokoster, kaffe og udflugter med entreer.

Prisen er dog uden drikkevarer på udflugten.

Tilmelding: Senest søndag den 19. jan 2020. på LOF`s hjemmeside:


https://lof.dk/roskilde/roskilde/hojskoler, eller tilmeld dig på
Mail: roskilde@lof.dk
Telefon: 31254129
Ved tilmelding oplys venligst holdnr.: 192531

Betaling: Senest søndag den 26. januar 2020.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til nogle gode og hyggelige dage.

Der tages forbehold for programændringer.

Jytte Skovgaard, Henning Hansen, Malene Guassora og Bente Mathiassen Ansvarlige for Vinterhøjskolen 2020

 

 

 

 

Praktisk info

Vinterhøjskolen starter mandag d 3. feb. til den 7. feb. i 2020. Vinterhøjskolen afholdes i Sognegården Gadstrup Indleder med mogensamling i Kirken
Nummer
202531 - højskolen Gadstrup, den 3 feb. til den 7. feb.2020 Genforeningen 1920 - om livet dengang.
Første mødegang
mandag den 03.02.20 kl. 09:30 - 15:30
Adresse

Dyssegårdsvej 30D, 4621 Gadstrup (Gadstrup Sognehus)

Se på kort

Mødegange
5
Pris
Almen
DKK 1950,00
Efterlønsmodtager Roskilde
DKK 1785,00
Arbejdsledig Roskilde
DKK 1785,00
Pensionist Roskilde
DKK 1565,00
mandag den 03.02.20

Kl. 09:30 - 15:30

Med Lokal Guide

Dyssegårdsvej 30D, 4621 (Gadstrup Sognehus)

Se på kort

tirsdag den 04.02.20

Kl. 09:00 - 15:00

Med Lokal Guide

Dyssegårdsvej 30D, 4621 (Gadstrup Sognehus)

Se på kort

onsdag den 05.02.20

Kl. 08:00 - 17:30

Med Lokal Guide

Dyssegårdsvej 30D, 4621 (Gadstrup Sognehus)

Se på kort

torsdag den 06.02.20

Kl. 09:30 - 15:00

Med Lokal Guide

Dyssegårdsvej 30D, 4621 (Gadstrup Sognehus)

Se på kort

fredag den 07.02.20

Kl. 09:30 - 15:00

Med Lokal Guide

Dyssegårdsvej 30D, 4621 (Gadstrup Sognehus)

Se på kort

Du har 2 hold i kurven

Kurven er tom