Om LOF Roskilde-Greve og tilmeldinger m.m.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller gerne vil høre om kurser, foredrag og oplevelser - eller savner noget

Information
LOF er et landsdækkende oplysningsforbund, der formidler undervisning og oplevelser til voksne, der styrker den enkeltes livsglæde og samfundsforståelse. Hos os bliver du sundere og klogere på dig selv og andre - og ikke mindst på verden omkring os. Med LOF får du ny viden, nye kundskaber og nye oplevelser.

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte vores daglige leder, hvis du har spørgsmål til undervisning, aktiviteter og arrangementer.

Hvis du er interesseret i at undervise eller holde foredrag hos LOF Roskilde-Greve, så hører vi gerne fra dig. 

Tilmelding og betaling
Tilmeld dig nemt og hurtigt her på hjemmesiden. Når du har tilmeldt dig og betalt, modtager du en kvittering samt information om startdato, mødegange, mødetid og sted.

Du betaler med Dankort via hjemmesiden. Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt, når vi har modtaget din betaling. Husk at gemme din kvittering.

Hvis et kursus eller aktivitet er overtegnet eller ikke bliver oprettet p.g.a. for få tilmeldte, tilbydes du et alternativt kursus/aktivitet - eller at få pengene retur.

Afmelding

Tilbagebetaling af kursusgebyret kan finde sted ved framelding før 2. mødegang. Der fratrækkes et administrationsgebyr på 100 kr. Tilbagebetaling er ikke mulig for arrangementer med 3 mødegange eller mindre. Det er muligt at flytte fra et hold til et andet inden for samme faggruppe og samme sæson, hvis anden ugedag, type eller niveau passer dig bedre. Ny underviser, aflysninger/forlængelser pga. sygdom samt ændring af undervisningssted berettiger ikke til tilbagebetaling. Kan et hold ikke igangsættes, tilbagebetales hele kursusgebyret. Se info om fortrydelse af køb jævnfør Forbrugeraftaleloven her.

Betaling med Dankort
Vi tager ikke noget gebyr for brug af dankort. Når du foretager din bestilling, vil alle indtastede oplysninger blive SSL krypteret via en sikker linje, som er godkendt af PBS International A/S. Du kan læse mere om betaling og sikkerhed på nettet hos PBS og hos Forbrugerrådet her.

Udgifter til kursusmaterialer
Deltagerbetalingen omfatter ikke kursusmaterialer. Hvis der er udgifter til kursusmateriale betaler du direkte til underviseren (eller evt. til LOF Roskilde-Greve - hvis dette aftales). Kontakt evt. venligst underviseren, hvis du inden tilmelding gerne vil vide, om der er udgifter til kursusmateriale.

Undervisningssteder
Vi benytter såvel kommunale og private lokaler samt naturen til vores aktiviteter. Sted vil fremgå af hjemmesiden og din tilmeldingsmail. 

Lektionstid
En lektion svarer til 45 minutters undervisning, det vil sige at:

  • 1 lektion pr. gang = undervisning i 45 min.
  • 2 lektioner pr. gang = undervisning i 1 time og 30 min.
  • 2,5 lektioner pr. gang = undervisning i 1 time og 55 min.
  • 3 lektioner pr. gang = undervisning i 2 timer og 15 min.

Evt. pauser ligger udover disse tider og planlægges af underviseren og/eller aftales på det enkelte hold. På nogle hold er det ikke pauser, hvis det ikke giver mening.

Hensyntagende undervisning på små hold
Vi tilbyder en række små hold med ’hensyntagende undervisning’ for deltagere, med højst 7 deltagere, der af hensyn til det faglige udbytte, på det pågældende hold, har behov for at blive undervist på mindre hold. Er du besværet af fx en dårlig ryg, gigt, bevægelseshæmmet eller lignende – eller ord-/talblind, svagsynet, svagthørende eller døv, er du velkommen på vores små hensyntagende hold.

Alle deltagere på hensyntagende hold skal skrive under på, at de har dette behov. Erklæringen (kaldes handicaperklæring) skal underskrives på første mødegang. Vi afgør ikke, om du har dette behov - det gør du selv, og du underskriver på 'tro og love'. Vi gemmer erklæringen, hvis kommunen vil se den.

Ferie og fridage
Ferier og fridage følger normalt skolernes feriekalender. Dog kan vi godt have aktiviteter i ferieperioder, og deltagerne får information om dette, afhængigt af hvilken aktivitet du er tilmeldt.

I Roskilde Kommune er Vinterferien i uge 8 og efterårsferien i uge 42. Du kan her se Roskilde Kommunes ferieplan her

I Greve Kommune er Vinterferien i uge 8 og efterårsferien i uge 42. Du kan her se Greve Kommunes ferieplan her

Forbehold for fejl
Selv om vi arbejder ihærdigt for at undgå fejl - så kan det desværre ske. Derfor tager vi forbehold for fejl i information, priser, ændrede regler for offentlige tilskud samt manglende oplysninger, aflysninger, lærerskift og ændring af undervisningstid eller sted.

Privatlivspolitik og it-sikkerhedspolitik
LOF er ansvarlig for de data og oplysninger vi beder dig om, når du tilmelder dig vores aktiviteter. For at passe godt på dine data har vi lavet en politik for, hvordan vi behandler dem. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem samt hvad vi anvender dem til. Du kan her læse vores Persondatapolitik og vores It-sikkerhedspolitik for LOF Roskilde-Greve.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores afdelingsleder på mail roskilde@lof.dk.

Om LOF
I LOF tilbyder vi undervisning inden for mange områder, bl.a. it, sprog, sundhed, bevægelse og kreative og musiske fag m.m. Vi arrangerer også debatter og foredrag om historie, politik, kultur og andre samfundsrelevante emner. Vores undervisere er folk med særlig viden, erfaring, interesse og dedikation inden for de enkelte områder.

Vi starter løbende nye tiltag og kurser, men de fleste hold begynder i september og/eller i januar. Vi tilbyder både enkeltstående aktiviteter i hverdage og weekender samt længerevarende kurser og aktiviteter dag og aften. Hvis der er noget du savner, så kontakt os gerne.

Alle kan deltage
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov, ønsker og niveau. Det kræver derfor ingen forhåndskundskaber at deltage i vores aktiviteter. Enkelte fag kan dog være niveau-inddelt, fx sprog, så alle deltagere får mest ud af undervisningen.

Fokus på sundhed og forebyggelse
LOF har et særligt fokus på sundhed og forebyggelse. Derfor tilbyder vi mange former for bevægelseshold så som yoga, pilates og træning i det fri. Vi bidrager også med viden om kost, ernæring og livsstilssygdomme. Vi har mulighed for at lave særlige sundheds- og forebyggelsesaktiviteter i samarbejde med fx organisationer, kommuner og patientforeninger.

Historien bag LOF
Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) blev stiftet i 1945 af Venstre, Venstres Ungdom og Venstres Kvinder for at fremme et liberalt oplysningsarbejde på kulturelle, sociale, økonomiske og politiske områder. LOF Roskilde-Greve er en lokalforening under LOF. LOF Roskilde-Greve har egen bestyrelse og er underlagt foreningens vedtægter.

Udvikling, kundskaber, dannelse og demokrati
LOF har som mål, at give deltagerne ny viden og nye kundskaber, så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen samt om rettigheder og pligter. LOF bidrager dermed til grundlaget for et demokratisk samfund, samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse.