Årsmøde i LOF 2021 - virtuelt

På grund af corona-restriktioner er vores Årsmøde blevet udskudt - og nu også gjort virtuelt.

Årsmødet foregår den 5. maj 2021 kl. 18.30-19.00 via Zoom.

Interesserede bedes sende en mail til roskilde@lof.dk senest den 27. april kl. 20.00, så sender vi link samt info til Årsmødet dagen efter.

På grund af planlagt fusion mellem tre afdelinger (LOF Køge, LOF Roskilde-Greve og LOF Ringsted) er dagsordenen således:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretninger: Formandens beretning samt skolelederens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
a. Beslutning om at videreføre afdelingens aktiviteter i en fusion mellem de tre afdelinger.
6. Valg af (dette punkt bortfalder hvis forslag om fusion besluttes)
a. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
b. 2 Revisorer og revisor suppleant eller statsautoriseret/registreret revisionsfirma
7. Eventuelt

 

De to øvrige Årsmøder er planlagt til:

LOF Køge: kl. 19.00-19.30

LOF Ringsted: kl. 19.45-21.30 (send en mail til ringsted@lof.dk, hvis du ønsker at deltage i årsmødet med den endelige fusion)