Daniela Danesi

Daniella er født og opvokset i Italien hvor hun har virket som advokat. Hun underviser med stor entusiasme og energi.

Kontaktoplysninger

avv.danesidaniela@gmail.com Mobil: 42 74 10 24