Frank Weber

27 års erfaring som gymnasielærer i fagene Historie, Samfundsfag, Billedkunst, Design, Kulturforståelse og Idehistorie.
16 års erfaring med ugentlig aftenskoleundervisning i portræt- og landskabsmaleri og workshops om samme.


Kommer fra Thy og er nu flyttet til Staby. Elsker at formidle. Er siden januar 2021 projektansat som historisk konsulent på Nordisk Film.

Kontaktoplysninger