Årsmøde i LOF 2021 - virtuelt

På grund af corona-restriktioner er vores Årsmøde blevet udskudt - og nu også gjort virtuelt.

Årsmødet foregår den 5. maj 2021 kl. 19.45-21.30 via Zoom.

Interesserede bedes sende en mail til ringsted@lof.dk senest den 27. april kl. 20.00, så sender vi link samt info til Årsmødet dagen efter.

På grund af planlagt fusion mellem tre afdelinger (LOF Køge, LOF Roskilde-Greve og LOF Ringsted) er dagsordenen således:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretninger: Formandens beretning samt skolelederens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
a. Beslutning om at videreføre afdelingens aktiviteter i en fusion mellem afdelingerne: LOF Køge, LOF Roskilde-Greve og LOF Ringsted. 
b. Forslag til reviderede vedtægter (bortfalder hvis forslag a forkastes)
i. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer
6. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
i. Valget sker med afsæt i de reviderede vedtægter såfremt forslag a og b under indkomne forslag vedtages. Fremmødte stemmeberettigede fra afdeling A og B kan også deltage i valget.
ii. Valget sker med afsæt i de eksisterende vedtægter såfremt forslag a under indkomne forslag forkastes. Fremmødte fra LOF Køge og LOF Roskilde-Greve kan ikke deltage i valget.
b. 2 Revisorer og revisor suppleant eller statsautoriseret/registreret revisionsfirma
7. Eventuelt

 

De to øvrige Årsmøder er planlagt til:

LOF Roskilde-Greve: kl. 18.30-19.00

LOF Køge: kl. 19.00-19.30