Om LOF

LOF er et nonprofit, landsdækkende oplysningsforbund. Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. LOF Djursland har til formål at skabe folkeoplysende undervisning, foredrag og aktiviteter der:

  • promoverer en folkelig sundhed - både traditionelt og alternativt. 
  • giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • formidler oplevelser, undervisning og velvære, som styrker den enkeltes livsglæde.

LOF Djursland fokuserer på Sundhed, Viden og Velvære, med henblik på borgernes udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

 

Folkeoplysning - kurser, rejser og foredrag
LOF Djursland udbyder kurser under folkeoplysningsloven i Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Vi arrangerer kurser inden for sprog, digital teknologi, madlavning, kreativitet, musik, bevægelse og meget mere. Desuden tilbyder vi en række foredrag, besøg og udflugter, som varierer fra sæson til sæson.

LOF Djursland indgår som en aktiv og dynamisk aftenskole i lokalområdet, og samarbejder med biblioteker, foreninger, og lokalråd om folkeoplysningens kunst. Vi mener det er vigtigt at være synlig som aftenskole, for at kunne skabe bedre vilkår for oplysning, dannelse og demokrati.