STATUS OG FORHOLDSREGLER MOD CORONA-SMITTE

Vi skal passe på os selv og hinanden. Følg status på COVID19 herunder. Det er vigtigt, at vi undgår at smitte hinanden med corona-virus.

27. jan. 2022:

Update: Epidemikommissionen har vurderet, at covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Dermed ophører samtlige coronarestriktioner på Kulturministeriets område fra og med 1. februar 2022. Det gælder også krav om coronapas og mundbind.

............................................................

13. jan. 2022:

HURRA, nu har vi fået lov til at genåbne vores aktiviteter fra den 17. januar 2022. Vi er dog blevet pålagt at se coronapas, og deltagerne skal bære mundbind eller visir til og fra undervisningen eller foredraget (ikke under aktiviteten). Du kan se de nye retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen HER.

Vi har skrevet ud til alle igangværende og nye hold om genåbningen. Du kan også se praktisk info om genåbning HER.

Hvis du har spørgsmål, så send os en mail til oest-kontor@lof.dk eller ring til os tirsdage og torsdage kl. 10-15 på tlf. 20285343.

............................................................

18. dec. 2021:

NEDLUKNING: Så skete der desværre dét, som vi havde håbet at undgå, nemlig nedlukning af vores aktiviteter på grund af stort smittetryk med Coronavirus. Vores aktiviteter bliver lukket ned - sandsynligvis i fire uger - med virkning fra søndag den 19. dec. 2021 og frem til den 17. januar 2022.

Vi vil løbende meddele nye informationer om situationen her.

............................................................

29. nov. 2021:

For oplysningsforbund/aftenskolen gælder, at der skal vises Coronapas ved indendørs arrangementer, hvor der deltager mere end 100 personer.

Der er ikke krav om mundbind til aktiviteter i aftenskolen.

Herudover gælder de almindelige råd fra sundhedsstyrelsen om hygiejne i form af rengøring og håndsprit, samt råd om at holde afstand og sørge for hyppig udluftning.

.............................................................

02. september 2021:

Kulturministeriet har meddelt, at alle Coronarestriktioner nu er ophævet. Det vil sige at der ikke længere er særlige krav om afstand eller Coronapas. Vi skal herefter alene arbejde efter sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger i samfundet om smitteforebyggende adfærd mv.

.............................................................

14. august 2021:
Med virkning fra den 14. aug. 2021, ophæves afstands- og arealkravene, der har været gældende i forbindelse med Corona. Det vil sige, at de eneste restriktioner, der er for aftenskolens virksomhed, er kravet om Coronatest, hvis aktiviteten foregår i et træningscenter.

.............................................................

10. august. 2021: Her er update om info om nye gældende retningslinjer for aftenskolen vedr. COVID19.

RETNINGSLINJER

 • Max 500 personer
 • 1 besøgende/deltager pr 2 m2.
 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, herunder sang, bør der holdes mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.
 • Brugere opfordres til at medbringe udstyr. Bruges der fælles bolde eller andet udstyr bør dette rengøres efter brug, ligesom brugere opfordres på at have særligt fokus på håndhygiejne
 • I aftenskolen er der ikke krav om Coronapas, medmindre vi har undervisning eller aktiviteter et sted, hvor der er krav om Coronapas. Hvis det er tilfældet, skal der laves lejlighedstjek af Coronapas.

.............................................................

Info fra tidligere:

Coronaens høje smittetryk og nye forlængede restriktioner har lukket vores indendørs aktiviteter foreløbig frem til og med den 21. maj 2021. Dog får bevægelsesfag lov til at åbne igen fra 6. maj 2021.

RETNINGSLINJER FOR KULTURLIVET - KLIK HER

....

Her kan du se hvordan du skal forholde dig til at undgå at sprede Corona-virus og blive smittet. Derfor er det vigtigt, at du følger disse regler og restriktioner, når du deltager på hold og aktiviteter i LOF Ringsted.

1. Følg Sundhedsstyrelses generelle råd - se dem HER.
2. Hav altid selv håndsprit med dig, når du deltager i vores aktiviteter.
3. Hjælp hinanden og underviseren med at overholde restriktioner og anbefalinger i forhold til undgå Corona-smitte og rengøring.

Se også:

 • Regler/anbefalinger for træning og aktiviteter i det fri HER.
 • Regler/anbefalinger for træning og aktiviteter i svømmehaller HER.
 • Regler/anbefalinger specifikt for træning i varmvandsbassinet på Asgaardsskolen i Benløse HER.
 • Regler/anbefalinger for Ringsted Svømmeland
 • Regler/anbefalinger for Roskilde Badene - herunder Bernadottegården

Afstand og antal deltagere:

 • Der skal være 1 meters afstand mellem deltagerne, dog anbefales 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (fx sang og foredrag - fx afstand mellem foredragsholder og forreste deltager). Afstand vurderes fra næsetip til næsetip.
 • Siddende: 1 person pr. 2 m² gulvareal.
 • På gulv: 1 person pr. 4 m² gulvareal, fx yoga og lign. bevægelseshold
 • Svømning: Maks. 1 udøver pr. 4 m² på vandets overflade.
 • Der må maksimalt være 10 personer til stede (incl. underviser), dog 500 deltagere til arrangementer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned (fx foredrag).

Mundbind:

 • Almindelige hold: Der skal bæres mundbind når man går ind til aktiviteten - men ikke når man deltager i aktiviteten (fx yoga og svømning) og når man sidder ned (fx til sproghold o.l.).
 • Foredrag o.l.: Der skal bæres mundbind når man går til og fra aktiviteten - men ikke når man sidder ned (fx til sproghold o.l.).

Redskaber - brug og rengøring:

 • Brugerne skal selv medbringe eget udstyr, fx til yoga (måtter, bolde, klodser o.l.)
 • Hvis der anvendes fælles bolde eller andet udstyr, bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom deltagerne bør have ekstra fokus på håndhygiejne.
 • I de tilfælde, hvor der skal rengøres med sprit/sæbe efter brug af lokalet, beder vi dig hjælpe med at give en hånd, så vi kan overholde alle regler. Det kan være svært for underviseren at nå det hele selv. Derfor håber vi på din forståelse og velvilje.

TAK fordi du hjælper os med at passe på dig selv og hinanden. Vi ønsker, at det skal være trygt og godt, at deltage i vores aktiviteter.

Hilsen LOF Kursuscenter Øst
Greve - Køge - Ringsted - Roskilde - Solrød
...

Se også plakaterne fra Sundhedsstyrelsen her: