Årsmøde 2022 i LOF Kursuscenter Øst

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 afholder LOF Kursuscenter Øst sit Årsmøde.

Nu er det igen den tid på året, hvor vi skal afholde Årsmøde i LOF. Stedet er endnu ikke besluttet, og afhængig af evt. corona-restriktioner, så kan det evt. blive en online-møde. Vi opdaterer sted, når dette vides.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Skolelederens beretning
5. Godkendelse af revideret årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
    • Formand (hvert 2. år)
    • Næstformand (hvert 2. år)
    • 3 bestyrelsesmedlem (hvert år)
    • Valg af de udpegede repræsentanter fra lokalgrupperne (én fra hver kommune)
    • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, eller godkendt revisor
8. Eventuelt

Vedtægterne kan ses her. Se bestyrelsen her.

Hvis du har spørgsmål til Årsmødet eller opstilling, så kontakt formand Christian Federspiel på oest-formand@lof.dk eller mobil 53650708.