LOF nomineret til Aftenskolernes Pris

$currentPage/NodeName

Den 20. september bliver en rigtig spændende dag for LOF. Den dag uddeles Aftenskolernes Pris på Borups Højskole i København, og LOF er nomineret til Aftenskolernes Pris i hele 3 kategorier:

  • Demokratiprisen: LOF Ringkøbing-Skjern
  • Sundhedsprisen: LOF Holstebro-Struer
  • Aftenskolens ildsjæl: Anders Jessen, formand for LOF Syd

Demokratiprisen
LOF Ringkøbing-Skjern skaber liv i yderområderne ved at arrangere højskoledage i de mindre byer Lem, Kloster, No, Aadum og Hemmet. Udover, at højskoledagene skaber liv i landområderne har juryen lagt vægt på, at LOF gennem højskoledagene støtter de lokale frivillige kræfter, som organiserer højskolen. 
Læs hele indstillingen her 

Sundhedsprisen
LOF Holstebro-Struer er nomineret til Sundhedsprisen for afdelingens gode samarbejde med kommunen om sundhedshold. Holdene sikrer at kommunens borgere har et sundhedstilbud af høj kvalitet i trygge rammer. Det kommer især folk til gode, der har deltaget i et behandlingsforløb, og nu ønsker at fortsætte træningen i et godt og givende fællesskab.
Læs hele indstillingen her

Aftenskolens ildjsæl
LOF Syd har en formand, der kan noget ud over det sædvanlige. Anders Jessen forstår, at det at drive aftenskole er en holdsport, og han har et særligt talent for at få andre til at bringe deres kompetencer i spil. Han er drevet af tanken om, at gøre noget for og i fællesskab med andre og mener, at man skal yde, før man kan nyde. 
Læs hele indstillingen her

Om Aftenskolernes Pris
Aftenskolernes Pris er en fejring af de mange gode kræfter og initiativer, der findes i aftenskolen. Hver eneste dag gør aftenskolerne en stor forskel for den enkelte, for fællesskabet og for hele Danmark. Med uddelingen af Aftenskolernes Pris sætter vi fokus på de aftenskoler, aftenskoleaktiviteter og enkeltpersoner, der i særlig grad er med til at gøre den folkeoplysende voksenundervisning til en nyskabende, aktuel og engageret aktør i lokalsamfundet.

I 2017 uddeles prisen i 6 kategorier. En uafhængig jury har udpeget 3 nominerede i hver kategori.

  • Demokratiprisen
  • Sundhedsprisen
  • Aftenskolens ildsjæl
  • Integrationsprisen
  • Årets aftenskole
  • Årets aftenskolekommune

En lille million danskere er hvert år i forbindelse med aftenskolerne, hvor de bliver dygtigere og udvikler sig af ren og skær lyst til at lære nyt og til at være en del af et givende fællesskab. I aftenskolen mødes mennesker på tværs af sociale og kulturelle baggrunde om en fælles interesse. Aftenskolen er værdidrevet og engagerer en lang række folkeoplysere over hele landet, der brænder for at være med til at finde løsninger på nutidens udfordringer. Det er dem, vi hylder med Aftenskolernes Pris.

Læs mere på aftenskolernespris.dk
Følg os på facebook.com/aftenskolernespris

Bland dig i debatten. Brug #ap17 og #aftenskolernespris

Det er de 5 landsdækkende aftenskoleforbund – AOF, DOF, FOF, Fora og LOF, der arrangerer Aftenskolernes Pris. I år uddeles prisen uddeles for 4. gang.