Folkeoplys- ningsloven - LOF

LOF

Viden i bevægelse

Ny lov vedtaget

Folketinget har vedtaget en ny folkeoplysningslov. "Den nye store forbedring i loven er, at kommunerne nu skal diskutere og vedtage en folkeoplysningspolitik", siger LOF's sekretariatsleder Per Paludan Hansen.  

"Kommunerne skal tage ansvar for at sikre, at folkeoplysende foreninger som LOF kan opfylde deres formål. Jeg ser frem til, at alle landets kommuner til efteråret går i gang med at formulere visionære folkeoplysningspolitiker". Sekretariatslederen glæder sig i øvrigt over, at det igen er blevet obligatorisk for alle landets kommuner at oprette et folkeoplysningsudvalg.

Med loven får kommunerne mulighed for at indgå partnerskaber med lokale aftenskoler om løsning af konkrete opgaver. Endnu et par nyheder i loven er et videncenter og et
nationalt dialogforum for folkeoplysning. "Det er positivt, at der er opbakning til
det store arbejde, som gøres i folkeoplysningen fra alle Folketingets partier. Jeg håber, at denne opbakning i nær fremtid også kan føre til, at de økonomiske vilkår for området forbedres", slutter Per Paludan Hansen. 

 

Søg kurser, foredrag m.m.

Søg på kun POSTNUMMER eller FAG/FOREDRAG eller i begge felter samtidig. Har du set et bestemt hold i et program, så tast nummeret i HOLDNUMMER.

Facebook