Folk findes i mange modeller - LOF

LOF

Viden i bevægelse

Folk findes i mange modeller

$currentPage/NodeName

Af Signe H. Damkjær

Foreningerne var der. Partierne var der. Journalisterne havde direkte adgang til græsrødder og toppolitikere, der i anledning af Folkemødet havde ladet både slips og smarte fraser blive hjemme. Og folket var der også. I telte, i skibe, i lastbiler, i kajakker, i busser og hele tiden i øjenhøjde. Det var der i hvert fald bred enighed om til den afsluttende debat i Folkeoplysningens telt søndag eftermiddag.

Og LOF var der selvfølgelig også.

LOF kan se tilbage på en håndfuld meget vellykkede og velbesøgte arrangementer på Folkemødet i Allinge 2014.
 Folkemoede Generel Collage (1)
EU og humor
Allerede på Folkemødets første dag, diskuterede Mogens Lykketoft (S), Karen Ellemann (V) og formand for Federal Union of European Nationalities Hans Heinrich Hansen, om mindretallene kan bygge bro mellem nationerne, og om nationalismen i Europa er blusset op igen, fordi EU er for topstyret.

Mindretal collage.jpg
Fra venstre: Hans Heinrich Hansen, Karen Ellemann og Mogens Lykketoft.

EU var også omdrejningspunktet for LOF og Venstres stopfyldte arrangement i Venstres have. Her havde Bertel Haarder (V) ind i mellem svært ved at tage ordet fra journalist Jens Olaf Jersild, der gennemgik satiriske billedtekster om EU's toppolitikere i en robåd. Billederne af båden, der knækker over, bliver angrebet at Vladimir Putin og til sidst synker, indgik i Jersilds velvalgte eksempler på, at EU også kan være sjovt.

Jersild collage.jpg

Jens Olaf Jersild (til venstre) og Bertel Haarder i Venstres have.

-  Men vi vil ikke synke, vil vi vel, spurgte han de over 300 tilhørere om EU-projektet og fik et rungede nej som svar.

EU-ledere i robåd.jpg

Angela Merkel (Tyskland), David Cameron, (England) Frederik Reinfelt (Sverige) og Mark Rutte (Holland) udsat for Jersild og billedmanipulation.

Du pusling-land

Danskernes internationale engagement blev også sat historisk perspektiv af den tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) og pensioneret brigadegeneral K.E Nielsen fredag eftermiddag i Folkeoplysningens telt.

- Danmark har gennemgået en omstilling til et topmoderne forsvar, der har forsvaret danske værdier uden for Danmarks grænser, sagde Gitte Lillelund Bech. Hun mener, vi er kommet væk fra arven fra 1864, der skabte et nationalt fokus, og som Jeppe Aalkjær beskriver med linjerne Du pusling-land, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge.

Demokratiets smeltedigel
At LOF også er internationalt orienteret blev i høj grad understreget af den zambiske præsidentkandidat Elias Chipimo, der var inviteret til Folkemødet af LOF og Danish Liberal Democracy Program (DLDP). Elias Chipimo er leder af partiet NAREP, der bliver støttet af DLDP. Som en af de få internationale deltagere deltog han i flere debatter om EU, udviklingsbistand, Afrika og demokrati.

2014-06-14 19.53.44.jpg

Elias Chipimo i havnen i Allinge

- Demokrati er broen mellem vores håb og vores frygt, sagde han ved sit eget oplæg "Gammelt og nyt demokrati - Danmark og Zambia". Og selvom demokrati ikke er en eksportvare, vil Elias Chipimo gerne arrangere et folkemøde i Zambia.

- Folkemødet er en smeltedigel af demokrati og af borgerinddragelse. Det er demokratiet i aktion, siger han.

Endagtur og højskole
Den demokratiske smeltedigel fik lørdag besøg af deltagerne i LOF's endagstur, der havde fyldt en bus fra København. De omkring 50 interesserede startede besøget med et lukket arrangement med venstres næstformand Kristian Jensen.

Busturdeltagere.jpg

Inge Marie Jørgensen (til venstre) og Sylvia Christensen (til høre) havde vundet endagsturen i krydsordskonkurrence i Venstres medlemsblad.

Deltagerne i endagsturen og eleverne på LOF's højskole diskuterede engageret, om dansk politik er styret af medier, folk eller politikere, hvilket Kristian Jensen lagde op til i oplægget "Folkestyre, men hvem styrer hvem".

Folket på folkemøde
Og det var netop balancen mellem folk, politikere og journalister, der skabte debat i Folkeoplysningens telt søndag eftermiddag. Næstformand i NETOP Hans Grishauge og sekretariatsleder i LOF Per Paludan Hansen fordelte taletiden mellem de mange deltagere, der gav deres mening om, hvem folket egentlig er, og om folket er til stede på Folkemødet.

- Her er så mange foreninger og interesseorganisationer, at de fleste mennesker i Danmark, der vil være repræsenteret, er repræsenteret, mener sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix. Og selvom flere påpegede, at medier, spin og stemmefiskeri fylder for meget i dansk politik, kom deltagerne i det tætpakkede telt frem til, at folkemødet er folkeligt.

For hvor ellers sætter man sig i græsset og diskuterer samfundsrelevante emner med mennesker, man lige har mødt? Hvor ellers kan man sætte justitsministeren ned på en plastikstol og få løst om et konkret problem? Hvor ellers kan man se en zambisk præsidentkandidat cykle rundt og debattere demokrati på en "debatcykel" med fem andre. Og hvor ellers kan man opleve Venstres næstformand og synge Skipper Clements morgensang med en gruppe højskolelever?

Folkemødeånden
At de folkeoplysende organisationer har stadig en stor og vigtig opgave, var der i hvert fald ikke tvivl om. Ønsket om at tage erfaringerne fra Folkemødet med ud i landet, gik også igen.

- Måske har vi for lidt fokus på det, der kommer ud af Folkemødet og det, der sker efter Folkemødet, siger LOF's sekretariatsleder Per Paludan Hansen.

For er både folk, politikere og journalister blevet oplyst nok til folkemødet?
Kan man skabe flere arrangementer i stil med folkemødet andre steder i landet?
Og hvordan kan man holde liv i dialogen i årer, der går, før næste Folkemøde?

Det er nogle af de spørgsmål, der rumsterer, mens vi pakker sammen og langsomt siver hjem til hver vores hverdag med ny inspiration i rygsækken og Ebbe Kløvedal Reichs "Danskerne findes i mange modeller" i ørene.

Vi glæder os allerede til næste år. Skal du med LOF på Folkemøde i 2015?

Læs mere om LOF's højskole på Bornholm
Se programmet for højskoleopholdet her
Læs mere om LOF's endagstur til Folkemødet
Se hele programmet for LOF's arrangementer på Folkemødet 2014