75 år for folkeoplysning og dannelse i en coronatid

75 år for folkeoplysning og dannelse i en coronatid

LOF har givet danskerne mere livsglæde i 75 år. Siden 1945 har mennesker mødtes i LOF for at lære noget nyt og dyrke deres interesse sammen

18. april 2020

LOF bringer mennesker sammen om meningsfulde aktiviteter. At mødes i stærke fællesskaber, at lære noget sammen og give mennesker livsglæde er en del af aftenskolens DNA. Det har vi gjort i 75 år, og det glæder vi os enormt til at kunne tilbyde igen.

Samfundssind er også aftenskolens DNA. Vores demokrati og velfærdssamfund bygger på, at enhver har mulighed for at passe på sin egen sundhed. At vi kan udvikle vores holdninger og lære noget nyt hele livet. Derfor er det naturligt for os at vise samfundssind. At stå sammen ved at holde afstand.

Vi skyder vores jubilæumsår i gang med tomme undervisningslokaler. Det er en stor kontrast til den livsglæde, energi og ånd, der normalt strømmer blandt undervisere og deltagere. Men i et historisk perspektiv kunne man næsten ikke tænke sig en mere passede måde at markere jubilæet på. For det var sådan, LOF blev til. Med en udsættelse.

Idéen til et liberalt oplysningsforbund opstod i Venstre, Danmarks Liberale Parti umiddelbart før besættelsen. For at omgå et tysk forbud mod politisk aktivitet, udsatte man oplysningsforbundet, og oprettede i stedet Dansk Studiekredsforening. Da besættelsen sluttede, var LOF klar. Nazismen viste os, hvor vigtigt det er, at vi har adgang til viden, at vi lærer at tænke kritisk, og at vi mødes og diskuterer ting på tværs af samfundets grupper.

"Der maa spredes Oplysning om og Forstaaelse af de mangfoldige Opgaver, som vort Samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig Overvejelse må tage Stilling til, hvis vort Folkestyre skal bygge på et stærk solidt Fundament," skriver daværende Statsminister Knud Kristensen (V) i sin hilsen i LOF's første årsberetning.

Når Danmark åbner igen, så er det sikkert og vist at LOF er klar. Klar til at løse de opgaver, vores samfund til den tid tumler med. Vi glæder os til igen at slå dørene op til leg og læring. Til igen at skabe stærke fællesskaber. Til igen at slippe livsglæden løs.

Også i den lokale afdeling LOF Nordvestsjælland er vi i gang med at planlægge den kommende sæson og vi lover der bliver fuld skrald på, siger Skoleleder Karina Vincentz. Alt det vi ikke kan komme til her i denne tid, alt det vi savner og alt det der binder os sammen. Det er vi i gang med at udvikle en masse aktiviteter til.

Vi vover pelsen og lover, at der denne gang ikke skal gå fem mørke år

"Hyggelig og tvangfri"
Noget af det helt særlige ved folkeoplysning er, at vores deltagere kommer, fordi de selv har valgt at lære noget nyt eller være mere aktive. Uanset om du lærer sprog, bliver klogere på politik, dyrke en kreativ interesse eller kommer for at bevæge dig, så har vi ingen adgangskrav. Du skal heller ikke til eksamen, når kurset er forbi. Vi tror nemlig på, at lysten til at lære noget og til at være aktiv, er drivkraft nok i sig selv. 

Sådan var det også, da LOF udbød de første kurser i 1945. Ligesom for 75 år siden sker oplysningsarbejdet nemlig ”under hyggelige, tvangfri Former, saaledes at man på denne Maade forener det fornøjelige og selskabelige med det interessante og belærende, som der står i LOF’s første årsberetning.

Lokal forankring
LOF's aftenskoler er styret af borgerne og er dermed en vigtig del af cilvilsamfundet. Bestyrelsen for din lokale LOF-afdeling består af lokale, frivillige. Sammen med den lokale skoleleder beslutter bestyrelsen, hvilke kurser, foredrag og aktiviteter, vi udbyder. 

I modsætning til andre skoleformer i Danmark, er det altså borgerne selv, der beslutter, hvilke undervisningstilbud og aktiviteter, der skal være i aftenskolen. På den måde bliver vi ved med at udvikle tilbud, der passer til borgernes og samfundets behov. LOF's aftenskoler arbejder mange steder tæt sammen med kommunen og andre lokale foreninger. 

Den første bestyrelse for LOF konstituerede sig den 21. september 1945. Bestyrelsen bestod af repræsentanter fra Venstre, Venstres Ungdom og Udvalget for Venstres Kvinder. Den daværende arbejds- og socialminister S.P. Larsen (V) blev den første formand for LOF.

Indbydelse til årsmøde

  • 4. maj 2021 - Vi afholder årsmøde den 20.maj klokken 17.00 på adressen Søhusvej 38, 4534 Hørve Dagsorden ifølge vedtægter Alle er velkomne

Coronavirus

  • 10. december 2020 - I LOF passer vi godt på hinanden. I forhold til risikoen for Corona følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger og holder os løbende opdateret.

Covid 19

  • 14. januar 2021 - Hos LOF er vi meget optaget af at det skal være trygt at gå på vores kurser.