Troels Sode

Jeg Troels Rønsbro Sode er pensioneret søofficer, hvor jeg i min karriere, blandt andet, har planlagt og gennemført kurser for de frivillige i Marinehjemmeværnet. Det giver mig derfor mulighed for at undervise dig, så du i lighed med mig, kan sejle fra Sjælland til Bornholm, men også bestå den teoretiske prøve til Duelighedsbeviset i Sejlads.

Kontaktoplysninger