Claus Starup

Claus Starup er uddannet fotograf på den lokale dagblad Holbæk Amts Venstreblad (Nordvestnyt) Efterfølgende med 8 mdr. Højskole ophold, Engelsholm Kunsthåndværkerhøjskole, med oliemaleri som hovedfag. Han er bosiddende i Dragsmølle nær Lammefjoden og Vejrhøj. Gift med smykkedesigner Trine Starup. Oliemaleriet har været praktiseret sideløbende med fotograf karrieren. Hele det visuelle spektra danner grundlag for en karriere der startede som fotograf elev i 1986. Lokalt er han kendt for, som fotograf, at have leveret billede materialet til bogen om Odsherred  "Odsherred - Landskabet, lyset og livet" og senest onlineguiden "Fra Draget til Sjællands Rev" der kan ses via websitet www.dragsmolle.dk 

Kontaktoplysninger

https://www.clausstarup.dk/