*** 1*** 2 *** 3*** http://lof.dk/nordfyn/kurser/handarbejde/324-mobelpolstring*** http://lof.dk/nordfyn/kurser/handarbejde/324-mobelpolstring*** False 324 Møbelpolstring | LOF Nordfyn

324 Møbelpolstring

Hårslev Skole

Lærer Per Bondesen

Lørdag-søndag kl 9.00 – 16.00

  1. - 23. januar og 5. - 6. februar 2022

Pris: kr 900,- 

 

Tilmelding senest 15./01. Tlf 2086 6653 eller nordfyn@lof.dk