Underviser Mariann Keis, Skovhytten, Himmelstrupvej 44, 5462 Morud

Hvorfor skal vi lære at meditere?
Fordi de fleste af os ikke er bevidste om, at vi en stor
del af tiden er styret af en strøm af automatiske tanker
– tanker, som vi kommer til at identificere os med og
dømme os selv og andre med.
Hvad er mindfulness?
Mindfulness er en enkel og effektiv måde at blive opmærksom på selv de mest vanskelige tanker og følelser,
sådan at man med tiden bliver bedre til at undgå at
hænge fast i tankemåder, der fører til f.eks. stress og
nedtrykthed
Hvad er formålet med denne event?
Formålet er at få viden om mindfulness samt begynde
at opdage førnævnte tankemønstre, når de opstår i
sindet og med tiden at lære at flytte opmærksomheden
væk fra disse tankeprocesser til det, der foregår i det
enkelte øjeblik.


Tilmelding senest 06/09 og 6/01 tlf 20866653 eller
nordfyn@lof.dk


Hold 310: Mandag 12. september 18.00 – 21.00
Hold 311: Mandag 16. januar 18.00 – 21.00
Pris: kr. 260,- pr gang